2,468 views

Ngày Chúa Đến Đã Gần

Tình hình thời sự của thế giới trong đầu năm 2017 cho chúng ta thấy Ngày Chúa Đến Đã Gần. Cuộc chiến tại Trung Đông theo Thi Thiên 83 có thể xảy ra bất kỳ lúc nào [1], [2], [3] nhưng Chúa có thể đến trước hoặc sau khi cuộc chiến ấy xảy ra. Vấn đề là: Chúng ta đã sẵn sàng để đi với Chúa bất kỳ lúc nào, hay chưa?

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
10/06/2017

[1] http://kytanthe.net/?p=88

[2] http://kytanthe.net/?p=491

[3] http://kytanthe.net/?p=525

Xin bấm vào nút “play” ► dưới đây, để nghe:

Nguồn:

https://od.lk/f/MV8xNTUzNDE5OTNf

http://www.mediafire.com/file/9mja0dvw7a1ybgg/201708_NgayChuaDenDaGan.mp3

https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/201708-ngay-chua-den-da-gan