18 views

Tìm Bài từ Cũ đến Mới

Posted on by

Người Thiên Quốc: Cuộc Vượt Ngục Lạ Lùng

Giới Thiệu Tác Phẩm: Người của Thiên Quốc

Điều Răn: Lấy Danh Chúa Làm Chơi

A. W. Tozer: Cơ Ðốc Giáo Ăn Liền

A. W. Tozer: Trách Nhiệm Của Cấp Lãnh Ðạo

A. W. Tozer: Con Người: Nơi Ngự của Đức Chúa Trời

A. W. Tozer: Tiếp Nhận Ðấng Chirst Nghĩa Là Gì?

Ý Nghĩa Của Tin Lành Cứu Rỗi

Thi Thiên 19:1

A. W. Tozer: Cái Nhục Dục và Cái Thuộc Linh

Kiêu ngạo và khiêm nhường

Vui mừng trong mọi cảnh ngộ

Sự Bình an trong Chúa

A. W. Tozer: Thập Giá Cũ và Mới

Khung cửa hẹp

Hãy giữ kẻo ngã

A. W. Tozer: Chúa Phán với Người Quan Tâm

Cây cân giả

A. W. Tozer: Lời Cầu Nguyện Của Một Tiên Tri Nhỏ

Những giấc mơ và khải tượng

A. W. Tozer: Sự Phân Rẽ Không Phải Lúc Nào Cũng Xấu

A. W. Tozer: Học Thì Phải Hành

A. W. Tozer: Thập Giá Là Một Điều Cơ Bản

A. W. Tozer: Yêu Chúa và Yêu Người

A. W. Tozer: Sử Dụng và Lạm Dụng Tính Hài Hước

Tội Lỗi

Ăn Năn Tội

A. Z. Tozer: Sống Với Chúa Thật Dễ

Ý nghĩa thập tự giá

A. Z. Tozer: Giá Trị của Sự Tưởng Tượng Ðã Ðược Thánh Hóa

Lời Chúa

A. W. Tozer: Thánh Nhân Phải Đi Một Mình

A. W. Tozer: Đức Tin: Giáo Lý Bị Hiểu Lầm

Trong nơi bí mật của lòng

Địa ngục và hồ lửa

Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài

A. W. Tozer: Vài Ý Tưởng Về Sách và Việc Đọc Sách

A. W. Tozer: Con Người Thuộc Linh

Khải Huyền 3:15: Lời cảnh cáo nghiêm trọng

Tính sổ cuộc đời

A. W. Tozer: Cần Thiết Và Nguy Hiểm Của Tổ Chức

Khát vọng đầu năm

Ý Chúa

Kính sợ và nhìn biết Đấng Thánh

Không Có Thì Giờ [Never found the time]

Thánh hóa

Nên thánh

Điều trọng hơn hết

Quốc Thái Dân An

Điều Răn: Thần Khác

Tiêu Chuẩn của Sự Chọn Lựa

Dọn mình thánh khiết

Điều Răn: Nước Mỹ và Hình Tượng

Lấy danh Chúa làm chơi

Điều Răn: Hãy Nhớ Ngày Nghỉ…

Nếu Đức Chúa Jesus không sống lại…

Nếu Đức Chúa Jesus không sống lại… (2)

Khúc tình ca đau thương

Danh tiếng tốt

Tên riêng của Đức Chúa Trời: YHVH

Điều Răn: Tôn kính cha mẹ

Các danh hiệu của Đức Chúa Trời: El

Điều Răn: Định Nghĩa “Giết Người”

Địa vị và nhiệm vụ thầy tế lễ của chúng ta

Người chăn và bầy chiên

Mục đích của cuộc sống

Điều kiện để được trở nên con cái của Đức Chúa Trời

Quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời

Của Lễ Sống

Bạn Thật Yêu Chúa Chăng?

Chúa có biết bạn chăng?

Lòng tin và đức tin

Đức Tin trong Đạo Chúa

Chớ lo phiền chi hết

Tội lỗi (Phần 1): Định nghĩa

Hãy Tỉnh Thức

Tội lỗi (Phần 2): Hậu quả

Tội đến nỗi chết

Nước Trời (01): Sự rao giảng

Nước Trời (02): Thực chất và đặc tính

Nước Trời (03): Thật và giả

Nước Trời (04): Tiềm lực

Nước Trời (05): Giá trị

Nước Trời (06): Sự tuyển chọn

Nước Trời (07): Công giá và Phần thưởng

Tinh Thần Cảm Tạ

Video: Về từ hỏa ngục

Nước Trời (08): Sự kêu gọi và sự lựa chọn

Nước Trời (09): Sự phán xét người chăn

Christmas: Sự thật về Christmas

Cơ-đốc Nhân và Sự Chết

Sự Thành Tín của Đức Chúa Trời

Nhiệm Vụ của Môn Đồ Đấng Christ – Phần 1

Nhiệm Vụ của Môn Đồ Đấng Christ – Phần 2

Ăn Năn

Hãy Theo Ta! – Phần 1

Hãy Theo Ta! – Phần 2

Còn Các Ngươi Xưng Ta Là Ai?

Đói Thuộc Linh

Lời Chúa – Phần 1

Lời Chúa – Phần 2

Lời Chúa – Phần 3

Tiệc Thánh: Hãy Làm Điều Này để Nhớ Ta!

Phục Sinh Trong Đấng Christ

Sự Công Bình của Ðức Chúa Trời

Người Công Bình

Người Công Bình của Đức Chúa Trời

Sự Cám Dỗ

Nước Trời (10): Sự Phán Xét Bầy Chiên

Kẻ Thù Nghịch Thập Tự Giá Của Đấng Christ

Chứng Cớ của Đức Tin

Tác Động của Ân Điển

Sự Trông Cậy Hạnh Phước

2008 – Tiên Tri Giê-rê-mi

Ngày Tận Thế Theo Thánh Kinh

Giê-rê-mi 1:18

Thưởng và Phạt

Chó & Heo

Mão Triều Thiên

Tự Do Thật

Khải Huyền 1:1-3 – Mạc Khải Cuối Cùng

Khải Huyền 1:4 – Ân Điển và Bình An

Khải Huyền 1:4-6 – Nguồn của Ân Điển và Bình An

Khải Huyền 1:5 – Đấng Yêu Thương Chúng Ta

Ca-in và A-bên

Việc Chúa Làm Ra

Những Kẻ Được Lựa Chọn

Những Kẻ Được Cứu Chuộc

Những Kẻ Được Tái Sinh

Thi Thiên 90:12

Đối Diện với Nghịch Cảnh

Sự Mầu Nhiệm Của Tình Yêu Vợ Chồng Trong Chúa

Sai Lầm Nghiêm Trọng Trong Một Số Bản Dịch Thánh Kinh Việt Ngữ

Hỏi & Đáp: Easter: Phản Ứng về Bài “Huyền Thoại Easter”

2009 – Giờ Thứ 25: Điềm Chúa Đến và Tận Thế

Làm Sao Phân Biệt…

2009 – Thoát Khỏi Tà Linh

Hỏi & Đáp: Ngày Nay Chúa Có Phán Trực Tiếp Với Chúng Ta Hay Không?

Hỏi & Đáp: Các Linh Hồn Bị Tù & Tà Thuyết Ngục Luyện Tội

Hỏi & Đáp: Sự Thanh Tẩy Đền Thánh & Sự Phán Xét Cuối Cùng

Hỏi & Đáp: Tin Lành Thịnh Vượng

Hỏi & Đáp: Hiện Nay Có Người Nào Thánh Sạch Trên Đất Không?

Hỏi & Đáp: Trẻ Con Chưa Chào Đời, Chết, Có Được Cứu Không?

Hỏi & Đáp: Chúa Giáng Sinh Ngày Nào?

Hỏi & Đáp: Đức Chúa Trời Toàn Năng?

Hỏi & Đáp: Phép Báp-tem Bằng Lửa!

Hỏi & Đáp: Loài người và khủng long

Sự Chết & Sự Sống Trong Đấng Christ

Sống Mà Chết

Đức Tin & Việc làm

Nguồn Sự Sống

Thảo Luận Về Sự Thực Hữu Của Hỏa Ngục

Ý Nghĩa Các Phép Báp-tem Trong Thánh Kinh

Trái Cân Giả

Thảo Luận Về "Các hiện tượng người chết sống lại"

Linh Hồn Là Chiến Trường

Danh Xưng Thượng Đế

Tình Yêu Ban Đầu

The Star of Bethlehem

Hỏi & Đáp: Cầu Nguyện Bằng Tiếng Mới?

Chuẩn Định Cách Dùng Từ Ngữ Trong Thánh Kinh Việt Ngữ

Hỏi & Đáp: Cháu đã thật sự được cứu rỗi chưa?

TMCN: “Tôi Tớ Chúa” và “Con Cái Chúa”

Tiếng Mới và Ân Tứ Nói Ngoại Ngữ

TMCN: Chữ “chó” Trong Thánh Kinh

Thời Sự & Thánh Kinh

Hỏi & Đáp: Gia Phả Đức Chúa Jesus

TMCN: Đồ

TMCN: Sanh Linh

Hỏi & Đáp: Máu Chúa rửa sạch tội lỗi chúng ta khi nào?

Easter: Huyền Thoại Về Easter

Hỏi & Đáp: Cẩn Thận Làm Theo Lời Chúa

Hỏi & Đáp: Tại Sao Đức Chúa Trời Không Nhận Lễ Vật Của Ca-in?

Bắt Hết Các Ý Tưởng Làm Tôi Vâng Phục Đấng Christ

Hàng Triệu Người Tin Theo Christ Giả

Điều Răn: Chớ Làm Tượng, Chớ Thờ Tượng, Chớ Hầu Việc Tượng

Hỏi & Đáp: Sự Cấm Ăn Huyết

Điều Răn: Không Vào Nơi Thờ Hình Tượng

Hỏi & Đáp: Ma-thi-ơ 27:46 Có Nghĩa Gì?

Tâm Tình Mục Vụ 16/07/2010

Tâm Tình Mục Vụ 22/07/2010

Thời Sự 05/08/2010

Hỏi & Đáp: Bản Thể và Bản Chất của Loài Người

Tâm Tình Cảm Tạ – Tim Huỳnh

Hiện Tượng 2012 và Thời Tận Thế: Dẫn Nhập

Những Bí Ẩn Đàng Sau Hiện Tượng “Đức Mẹ Maria Hiện Ra” – Phần 1

Những Bí Ẩn Đàng Sau Hiện Tượng “Đức Mẹ Maria Hiện Ra” – Phần 2

Tiệc Thánh: Ăn Thịt Chúa và Uống Máu Chúa

Hiện Tượng 2012 và Thời Tận Thế – Chương Một: Văn Minh Maya

Hỏi & Đáp: Điều Kiện Để Chúa Cha và Chúa Con Ở Cùng Người Tin Chúa

Những Phép Lạ Trong Ngày Thứ Nhất Sau Khi Chúa Phục Sinh

Những Bí Ẩn Đàng Sau Hiện Tượng “Đức Mẹ Maria Hiện Ra” – Phần 3

Lời Chứng: Tôi Đã Thù Ghét Chúa và Đạo Chúa!

Cây Sự Sống và Cây Biết Điều Thiện Điều Ác

I Cô-rinh-tô 12

Điều Răn: Chớ Hầu Việc Hình Tượng

Cám Dỗ

Thông Báo: Quyết Định Phân Rẽ Với Anh Lê Anh Huy

Điều Răn: Tín Đồ Đấng Christ Phải Vâng Giữ 10 Điều Răn của Đức Chúa Trời

Tín Đồ Đấng Christ Không Nói "Tiếng Lạ"

Lời Chứng: Tôi Từ Bỏ Nói “Tiếng Lạ” – Đặng Thiên Tứ

Hỏi & Đáp: Báp-tem & Hội Thánh

Thoát Khỏi Quyền Lực "Nói Tiếng Lạ" – Vương Thị Thu

Hỏi & Đáp: Tình Dục Trước Hôn Nhân

Hỏi & Đáp: Xăm Mình

Hỏi & Đáp: Giáo Hội, Giáo Phái, Hệ Phái

Hỏi & Đáp: Việc Thắp Nhang

Hỏi & Đáp: Hôn Nhân Giữa Người Công Giáo và Người Tin Lành

A. W. Tozer – Lời Giới Thiệu

Chương Trình In TặngTác Phẩm Chân Giả Luận

A. W. Tozer: Khuôn Mẫu của Jaffray

A. W. Tozer: Phép Lạ Theo Sau Cái Cày

Lời Chúa Ở Lại Trong Chúng Ta

Hãy Sống Thật Xứng Đáng

Thông Báo: Nghe và Download Các Hồ Sơ Audio và Chân Giả Luận

Download MP3 Chân Giả Luận

A. W. Tozer: Quá Đà Hạ Mình

A.W. Tozer: Thờ Phượng

Tín Lý Căn Bản

Hỏi & Đáp: Đường Nào Về Cùng Chúa?

Audio Chân Giả Luận

Tường Trình Thu Chi Quỹ Phát Hành Chân Giả Luận

Sứ Điệp Đầu Năm 2011: Hãy Biến Hóa Bởi Sự Đổi Mới của Tâm Thần

Sứ Điệp Đầu Năm 2011: Xây Trên Nền Đấng Christ

Thời Sự: Nền Văn Minh Sẽ Chấm Dứt Vào Năm 2013?

Ý Nghĩa I Cô-rinh-tô 9:11-27 (1)

Ý Nghĩa I Cô-rinh-tô 9:11-27 (2)

Những Bí Ẩn Đàng Sau Hiện Tượng “Đức Mẹ Maria Hiện Ra” – Phần 4

Hỏi & Đáp: Ai Có Thẩm Quyền Làm Tiệc Thánh?

Lời Chúc Phước Chúa Dạy

Tình Yêu Là Một Quyết Định

Mười Điều Răn: (01) Điều Răn Thứ Nhất

Tình Dục Là Sự Kết Hợp Hai Người Làm Một

Thời Sự: Mặt Trời Bùng Nổ Dữ Dội

Lễ Vượt Qua Năm 2011

Mười Điều Răn: (11) Điều Răn và Luật Pháp – Phần Một & Phần Hai

Mười Điều Răn: (02) Điều Răn Thứ Nhì

Mười Điều Răn: (03) Điều Răn Thứ Ba

Mười Điều Răn: (12) Điều Răn và Luật Pháp – Phần Ba

Mười Điều Răn: (13) Điều Răn và Luật Pháp – Phần Bốn

Cám ơn Chúa cho mình

Hỏi & Đáp: Số phận của người không tin Chúa

Mười Điều Răn: Những Lý Luận Chống Nghịch Sự Vâng Giữ Điều Răn và Luật Pháp – Phần 1

Mười Điều Răn: Những Lý Luận Chống Nghịch Sự Vâng Giữ Điều Răn và Luật Pháp – Phần 2

Mười Điều Răn: Những Lý Luận Chống Nghịch Sự Vâng Giữ Điều Răn và Luật Pháp – Phần 3

Thời Sự: 15.04.2011

Mười Điều Răn: Những Lý Luận Chống Nghịch Sự Vâng Giữ Điều Răn và Luật Pháp – Phần 4

Mười Điều Răn: Những Lý Luận Chống Nghịch Sự Vâng Giữ Điều Răn và Luật Pháp – Phần 5

Mười Điều Răn: (04) Điều Răn Thứ Tư

Mười Điều Răn: (05) Điều Răn Thứ Năm

Thông Báo: Địa Chỉ Mới của Các Video Clip Bài Giảng

Tiệc Thánh (1): I Cô-rinh-tô 11:23 – Điều Tôi Đã Dạy Cho Anh Em

Hỏi & Đáp: Đức Tin & Việc Làm

Những Tín Lý và Quan Điểm Thần Học Nghịch Thánh Kinh Của Giáo Hội Cơ-đốc Phục Lâm An Thất Nhật

Hỏi & Đáp: Việc thờ Mẹ Maria có được Chúa chấp nhận không?

Tận Thế vào Ngày 21.05.2011?

Quan Hệ Vợ Chồng Trong Chúa

Hỏi & Đáp: Tôi phải làm sao đây?

Các Giáo Hội Đang Quảng Bá Hồi Giáo

Điềm Chúa Đến và Tận Thế: Phần Một

Điềm Chúa Đến và Tận Thế: Phần Hai

Hỏi & Đáp: Số Phận của A-na-nia và Sa-phi-ra

Hỏi & Đáp: Ai Được Chúc Phước cho Hội Thánh?

Hỏi & Đáp: Phó cho Quỷ Sa-tan…

Một Chút Tâm Tình

Tiệc Thánh (2): I Cô-rinh-tô 11:23-24 – Này Là Thân Thể Ta!

Tiệc Thánh (3): I Cô-rinh-tô 11:25-27 – Rao Sự Chết của Chúa

Tiệc Thánh (5): I Cô-rinh-tô 11:28-32 – Ăn Uống Sự Xét Đoán

Sự Cứu Rỗi: (01) Sự Xưng Nghĩa

Sự Cứu Rỗi: (02) Sự Tái Sinh

Hỏi & Đáp: Tên Trong Thánh Kinh

Hỏi & Đáp: Chủ Nhật và Chúa Nhật

Hỏi & Đáp: Tiếng của Máu

Hỏi & Đáp: Ý Nghĩa Công Vụ Các Sứ Đồ 2:17

Hỏi & Đáp: Thần Tính của Đấng Christ

Hỏi & Đáp: Đúng Hay Sai, Khi…?

Sự Cứu Rỗi: (03) Những Câu Thánh Kinh Liên Quan đến Sự Tái Sinh

Sự Cứu Rỗi: (04) Mối Tương Quan Giữa Chức Vụ Tế Lễ Thời Cựu Ước và Thời Tân Ước

Sự Cứu Rỗi: (05) Sự Thánh Hóa

Hỏi & Đáp: Ý Nghĩa Việc Kêu Cầu Danh Chúa Thì Được Cứu

Tin Lành về Vương Quốc của Đức Chúa Trời

Sự Cứu Rỗi: (06) Ý Nghĩa Một Số Câu Thánh Kinh Liên Quan đến Sự Thánh Hóa

Sự Vâng Lời Tốt Hơn Của Tế Lễ

Sự Hiểu Biết Lời Chúa và Sự Dịch Thánh Kinh

Hỏi & Đáp: Sự Kiêu Ngạo và Việc Kêu Cầu Danh Chúa Thì Được Cứu

Những Câu Thánh Kinh Hiệu Đính (01): Từ Ma-thi-ơ đến Lu-ca

Thông Báo: Về Bài Viết “Bảy Sự Lừa Dối…”

Hỏi & Đáp: Ăn Huyết – Luật Pháp – Dòng Sông

Hỏi & Đáp: Ai Là Người Lân Cận?

Hỏi & Đáp: Sự Biết Trước của Chúa – Lửa Báp-tem – Uống Huyết – Tư Tưởng Cao Quá Lẽ – Sự Báo Oán

Hỏi & Đáp: Về Tác Phẩm "The Cloud of Unknowing"

Hỏi & Đáp: Lạc Đà Chui Qua Lỗ Kim?

Những Câu Thánh Kinh Hiệu Đính (02): Từ Giăng đến Công Vụ Các Sứ Đồ

Hỏi & Đáp: Nói "Tiếng Lạ"

Hỏi & Đáp: Luật Người và Luật Chúa

Các Ngày Lễ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu

Hỏi & Đáp: Koran

Hỏi & Đáp: Xem Thiên Tượng Có Đúng Không?

Hỏi & Đáp: Bê-hê-mốt và Lê-vi-a-than

Hỏi & Đáp: Hâm Hẫm và Chết

Hỏi & Đáp: Cái Dằm của Phao-lô

Hỏi & Đáp: Ly Dị

Hỏi & Đáp: Thấy Chúa

Hỏi & Đáp: Giáo Lý của Ni-cô-la và Giáo Lý của Ba-la-am

Hỏi & Đáp: Tâm Hồn, Tấm Lòng, Tư Tưởng, Thần Trí, Tâm Linh, Tâm Thần, Lương Tâm

Hỏi & Đáp: Người Tin Chúa Có Bị Quỷ Ám?

Lời Tâm Tình 15.10.2011

Hỏi & Đáp: Được Cứu Dường Như Qua Lửa

Tiệc Thánh (4): I Cô-rinh-tô 11:28 – Tự Xét Lấy Mình

Thông Báo: Phát Hành Sách Chân Giả Luận Tại Hoa Kỳ

Nhận Định về Lời Chứng "Hãy Chuẩn Bị Gặp Chúa của Bạn" (1)

Nhận Định về Lời Chứng "Hãy Chuẩn Bị Gặp Chúa của Bạn" (2)

Điều Răn: Hình Tượng và Thần Tượng

Xưng Tội

Lễ Vượt Qua (1)

Hỏi & Đáp: Thiên Đàng và Vương Quốc Ngàn Năm

Luật Pháp của Đức Chúa Trời, Luật Pháp của Đấng Christ, và Luật Pháp của Đức Thánh Linh

Thế Nào Là Tin Chúa Thì Được Cứu?

Điềm Chúa Đến và Tận Thế

Mười Điều Răn: (06) Điều Răn Thứ Sáu

Hỏi & Đáp: Có Nên Tập Thể Dục Theo Yoga Hay Không?

Hỏi & Đáp: Giáo lý Về Sự Cứu Rỗi Của Paul C. Jong

Hỏi & Đáp: Hiếu Kính Cha Mẹ

Hỏi & Đáp: Có Nên Tổ Chức Tết Hay Không?

Hỏi & Đáp: Có Nên Tổ Chức Lễ Trung Thu Hay Không?

Hỏi & Đáp: Có Nên Tổ Chức Tang Lễ?

Hỏi & Đáp: Làm Báp-tem Khi Nào?

Hỏi & Đáp: Tại Sao Các Cơ-đốc Nhân Lại Bỏ Phép Cắt Bì?

Hỏi & Đáp: Thánh Kinh Có Cấm Làm Tượng?

Hỏi & Đáp: Ngụ Ngôn Hột Cải

Hỏi & Đáp: Sau Khi Chịu Chết Chúa Ở Đâu?

Mười Điều Răn: (07) Điều Răn Thứ Bảy

Hỏi & Đáp: Sống và Chết Trong Chúa

Thi Thiên 23

Sự Yêu Thương và Sự Đoán Xét (1)

Sự Yêu Thương và Sự Đoán Xét (2)

Sự Yêu Thương và Sự Đoán Xét (3)

Mười Điều Răn: (08) Điều Răn Thứ Tám

Mười Điều Răn: (09) Điều Răn Thứ Chín

Mười Điều Răn: (10) Điều Răn Thứ Mười

Sự Tiền Định của Đức Chúa Trời và Sự Tự Chọn của Loài Người

Hỏi & Đáp: Luật Cấm Ăn Mở, Huyết, và Các Loài Không Tinh Sạch

Hỏi & Đáp: Luật Phụ Nữ Phải Trùm Đầu

MP3 CD_11: Các Bài Giảng Trong Năm 2012

Sống Đạo Là Gì?

Hỏi & Đáp: Chức Vụ Sứ Đồ

Hỏi & Đáp: Đạo Chúa Là Violent?

Danh Xưng “Thượng Đế:” Nhận Định

Hỏi & Đáp: Dấu 666 và sự nhóm thờ phượng Chúa vào chủ nhật

Hỏi & Đáp: Ba-ra-đi, Sự Cứu Rỗi, Giải Phẩu Thẩm Mỹ

Video: Điều Quan Trọng Nhất

Video: Đấng Thánh

Hỏi & Đáp: Tất cả vào cuối năm nay? PHẢI CHĂNG?

Lời Chứng về Hình Tượng

Thời Kỳ Chúa Đến

Bàn Thờ Thiên Chúa

Hỏi & Đáp: Phục Truyền Luật Lệ Ký 22:5

Đức Tin Thực Dụng

Đức Tin Thể Hiện Qua Việc làm

Lời Chứng về Sự Giữ Ngày Sa-bát

Có Phải Người Đã Được Cứu Rỗi Thì Không Bao Giờ Bị Hư Mất?

Loài Người (01): Nguồn Gốc

Mạng Lệnh của Thiên Chúa về Thức Ăn của Loài Người

Video Chân Giả Luận: 01 Xem Địa Lý

Chúa Làm Phép Lạ

Video Chân Giả Luận: 02 Chọn Ngày, Xem Hướng

Video Chân Giả Luận: 03 Đoán Số

Loài Người (02): Linh Hồn

Video Chân Giả Luận: 04 Xem Tướng

Video Chân Giả Luận: 05 Bói Quẻ, Xin Xăm, Đoán Chữ

Video Chân Giả Luận: 06 Các Thần Giả

Video Chân Giả Luận: 07 Ngọc Hoàng

Video Chân Giả Luận: 08 Lão Tử

Video Chân Giả Luận: 09 Tiên Thuật

Loài Người (03): Tâm Thần

Video Chân Giả Luận: 10 Quan Công

Video Chân Giả Luận: 11 Thành Hoàng

Video: Thời Kỳ Chúa Đến

Video Chân Giả Luận: 12 Thổ Địa

Loài Người (04): Một Số Câu Thánh Kinh Liên Quan đến Tâm Thần – Kỳ 1

Hỏi & Đáp: Tiếng Mới và "Tiếng Lạ"

Video Chân Giả Luận: 13 Phật Thích Ca

Video Chân Giả Luận: 14 Thuyết Luân Hồi

Chữ Hán, Ngôn Ngữ của Thiên Chúa

Video Chân Giả Luận: 15 Quan Âm

Video Chân Giả Luận: 16 Diêm Vương

Video Chân Giả Luận: 17 Bà Chúa Ngọc và Bà Liễu Hạnh

Video Chân Giả Luận: 18 Đạo Nho và Tin Lành

Video Chân Giả Luận: 19 Không Thờ Lạy Khổng Tử

Video Chân Giả Luận: 20 Thờ Lạy Tổ Tông

Video Chân Giả Luận: 21 Mộc Chủ Bài Vị

Loài Người (05): Một Số Câu Thánh Kinh Liên Quan đến Tâm Thần – Kỳ 2

Video Chân Giả Luận: 22 Đốt Giấy Tiền Vàng bạc

Hỏi & Đáp: Thắc Mắc về Bài Viết Linh Hồn

Video Chân Giả Luận: 23 Thế Nào Là Hiếu Thật

Video Chân Giả Luận: 24 Không Lạy Xác Chết

Video Chân Giả Luận: 25 Đức Chúa Trời

Video Chân Giả Luận: 26 Đức Chúa Trời Trọn Tài, Trọn Trí, Trọn Lành

Video Chân Giả Luận: 27 Đức Chúa Trời Dựng Nên Người Dữ

Video Chân Giả Luận: 28 Chân Thần Sinh Ra Thú Dữ

Video Chân Giả Luận: 29 Một Chúa Cai Quản Cả Trời Đất Muôn Vật

Video Chân Giả Luận: 30 Chân Thần Bởi Đâu Sinh Ra

Video Chân Giả Luận: 31 Chân Thần Không Có Đầu Tiên và Cuối Cùng

Video Chân Giả Luận: 32 Không Nhìn Thấy Chân Thần Được

Video Chân Giả Luận: 33 Đức Chúa Trời và Thượng Đế

Loài Người (06): Một Số Câu Thánh Kinh Liên Quan đến Tâm Thần – Kỳ 3

Video Chân Giả Luận: 34 Thiên Đàng và Hỏa Ngục

Video Chân Giả Luận: 35 Linh Hồn

Video Chân Giả Luận: 36 Thiên Sứ, Ma Quỷ, và Linh Hồn Loài Người

Video Chân Giả Luận: 37 Ma Quỷ Ở Thế Gian

Video Chân Giả Luận: 38 Sự Công Bình của Đức Chúa Trời

Video Chân Giả Luận: 39 Sự Nhân Từ của Đức Chúa Trời

Video Chân Giả Luận: 40 Chúa Sinh Người Có Thứ Bậc

Video: Tinh Thần Cảm Tạ

Cảm Tạ Chúa Cám Ơn Người

Loài Người (07): Như Hình Thiên Chúa, Giống Như Thiên Chúa

Video Chân Giả Luận: 41 Thờ Lạy Đức Chúa Trời Như Thế Nào

Video Chân Giả Luận: 42 Đức Chúa Jesus Cao Trọng Hơn Các Thánh Hiền

Video Chân Giả Luận: 43 Đức Chúa Jesus Chuộc Tội Loài Người

Video Chân Giả Luận: 44 Sự Tích Đức Chúa Jesus Là Thật

Video Chân Giả Luận: 45 Ai Tin Chúa Phải Chịu Báp-tem

Video Chân Giả Luận: 46 Người Nam Người Nữ Đều Phải Tin Chúa

Video Chân Giả Luận: 47 Đạo Chúa Có Mười Điều Răn

Video Chân Giả Luận: 48 Tín Đồ Ăn Ở Không Hợp Đạo

Video Chân Giả Luận: 49 Đạo Thật Chẳng Luận Gốc Từ Đâu

Video Chân Giả Luận: 50 Chớ Xem Việc Theo Tin Lành Làm Khó

Video Chân Giả Luận: 51 Phải Tin Theo Chúa Mới Được Phước

Video Chân Giả Luận: 52 Phải Kíp Tin Theo Chúa

Video Chân Giả Luận: 53 Bức Tranh của Cuộc Đời

Video Chân Giả Luận: 54 Đạo Nào Cũng Tốt

Video Chân Giả Luận: 55 Lòng Tin và Đức Tin

Video Chân Giả Luận: 56 Lời Tâm Tình của Ban Hiệu Đính

Được Thấy Chúa và Bị Xa Cách Mặt Chúa

Hỏi & Đáp: Sáng Thế Ký 1:2

Sự Sống Đời Đời và Sự Chết Đời Đời

Hỏi & Đáp: Về việc người thân qua đời

Hỏi & Đáp: Chúa và Phật

Hỏi & Đáp: Tội Đồng Tính Luyến Ái

Loài Người (08): Xác Thịt

Giới Thiệu Sách: “Sự Thật về Hiện Tượng Nói Tiếng Lạ và Đặt Tay Té Ngã”

Video: Thoát Khỏi Tà Linh Nói Tiếng Lạ

Loài Người (09): Được Dựng Nên Mới Trong Đấng Christ

Loài Người (10): Quá Khứ, Hiện Tại, và Tương Lai – Phần 1

Loài Người (10): Quá Khứ, Hiện Tại, và Tương Lai – Phần 2

Video: Nhất Bản Vạn Lợi

Dùng Danh Chúa Trừ Quỷ

Sự Nhóm Họp Trong Các Giáo Hội, Giáo Phái

Giáo Lý Báp-tem và Sự Giữ Ngày Sa-bát

Kiêng Ăn, Cầu Nguyện Trong Dịp Năm Mới

Lễ Phục Sinh và Lễ Ngũ Tuần 2013

Nguyên Tắc Được Thịnh Vượng Trong Chúa

NYTTN: Đức Tin

NYTTN: Sống Cho Chúa

NYTTN: Đặc Tính của Đức Tin

NYTTN: Mức Độ của Đức Tin – Phần 1

NYTTN: Mức Độ của Đức Tin – Phần 2

NYTTN: Mức Độ của Đức Tin – Phần 3

Hỏi & Đáp: Lễ Vượt Qua 2013

NYTTN: Hãy Bắt Chước Phao-lô

NYTTN: Đức Tin Sống Động

NYTTN: Kẻ Chẳng Tin

NYTTN: Hội của Sa-tan

NYTTN: Hội Thánh của Đức Chúa Trời

NYTTN: Nền Tảng của Hội Thánh

Hỏi & Đáp: Xuất Xứ của “Hình Đức Chúa Jesus”

NYTTN: Thiên Chức của Hội Thánh

Lời Chứng của Grace Nguyễn

NYTTN: Tương Lai của Hội Thánh

NYTTN: Trung Tín về Của Bất Nghĩa

NYTTN: Cơ-đốc Giáo và Cơ-đốc nhân

NYTTN: Đền Thờ Thiên Chúa

NYTTN: Tôi Tớ Chúa

NYTTN: Những Kẻ Thích Rác

NYTTN: Của Cải Xứ Ai-cập và Xứ Ca-na-an

NYTTN: Chết cho Chúa

NYTTN: Thuộc về Chúa

NYTTN: Thử Thách và Cám Dỗ

Hỏi & Đáp: Đức Thánh Linh và Tà Linh

NYTTN: Mục Đích của Sự Thử Thách

NYTTN: Nguồn Gốc của Sự Cám Dỗ

NYTTN: Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa

NYTTN: Luật Pháp và Ân Điển

NYTTN: Của Lễ Hằng Hiến

NYTTN: Của Lễ Chay và Lễ Quán

NYTTN: Của Lễ Thù Ân

NYTTN: Thiên Chúa

NYTTN: Ba Ngôi Thiên Chúa

NYTTN: Đức Tin của Cơ-đốc Nhân tại Nepal

NYTTN: Những Kẻ Ô Uế

NYTTN: Xác Chết và Chim Ó

NYTTN: Tín Đồ, Môn Đồ, và Thánh Đồ

Hỏi & Đáp: Về Ngày Sa-bát

NYTTN: Chiếc Áo Lễ

NYTTN: Chúa Đếm Những Bước Lang Thang của Tôi

NYTTN: Cùng, Lại, Với

NYTTN: Thắc Mắc và Ngụy Biện về Ngày Sa-bát

NYTTN: Ngụy Biện và Thực Tế

Con Trai của Thiên Chúa

NYTTN: Hên Xui, May Rủi, Phước Họa

NYTTN: Trang Sức Thánh

NYTTN: Thập Tự Giá và Thánh Giá

NYTTN: Khôn Khéo và Đơn Sơ

NYTTN: Hình Phạt Bị Đóng Đinh Trên Thập Tự Giá

NYTTN: Thập Tự Giá của Đấng Christ

NYTTN: Thập Tự Giá của Người Theo Đấng Christ

NYTTN: Những Kẻ Thù Nghịch Thập Tự Giá của Đấng Christ

NYTTN: Một Ngày Lịch Sử Trọng Đại

NYTTN: Chúa Phán, Chúa Dạy, Chúa Cảm Động

NYTTN: Nghe Tiếng Chúa

NYTTN: Con của Đức Chúa Trời

NYTTN: Địa Vị Con Đức Chúa Trời

NYTTN: Địa Vị Làm Con và Quan Hệ Cha Con

NYTTN: Cơ Nghiệp của Đức Chúa Trời

NYTTN: Lý Trí và Tình Cảm Trong Chúa

NYTTN: Lời Cầu Nguyện Trong Danh Chúa

NYTTN: Ý Chúa và Lời Cầu Nguyện của Chúng Ta

NYTTN: Đi, Đứng, Ngồi – Phần 1

NYTTN: Đi, Đứng, Ngồi – Phần 2

NYTTN: Hôn Nhân: Nguồn Gốc, Ý Nghĩa, và Mục Đích

NYTTN: Hôn Nhân: Lễ Nghi

NYTTN: Hôn Nhân: Tình Chồng Nghĩa Vợ

NYTTN: Hôn Nhân: Sinh Hoạt Tính Dục

NYTTN: Hôn Nhân: Chuẩn Bị

NYTTN: Hôn Nhân: Ly Thân và Ly Hôn

NYTTN: Hôn Nhân: Ghen

NYTTN: Hôn Nhân: Khôn Như Rắn và Đơn Sơ Như Bồ Câu

Loài Người (11): Biện Giáo về Linh Hồn và Sự Chết Đời Đời

Hỏi & Đáp: Về Danh Từ “Thiên Chúa”

01_Mục Đích và Điều Kiện Cầu Thay cho Hội Thánh Việt Nam và Dân Tộc Việt Nam

02_Xét Đoán Lấy Mình

03_Những Lẽ Thật về Sự Cầu Thay

04_Hội Thánh Phải Ăn Năn

05_Hình và Tượng Trong Hội Thánh

Hội Thánh – Phần 01: Tên Gọi, Ý Nghĩa, Đặc Tính

Hội Thánh – Phần 02: Nền Tảng và Thiên Chức

Phép Lạ Chúa Làm

Thiên Chúa: 000_Lời Nói Đầu

Hội Thánh – Phần 03: Các Chức Vụ – Chức Vụ Sứ Đồ

Thiên Chúa: 001_Khái Niệm và Đức Tin

Lời Chứng: Ra Khỏi Giáo Hội

Loài Người (12): Thảo Luận Thần Học

Thiên Chúa: 002_Thánh Kinh

Hỏi & Đáp: Cầu Nguyện “Tiếng Lạ”

Hỏi & Đáp: Đền Thờ Đức Chúa Trời

Hỏi & Đáp: Hình Tượng

Hỏi & Đáp: Ba Ngày Chúa Ở Âm Phủ

Hối Lộ

Hỏi & Đáp: Xức Dầu và Chuyển Lửa

Năm 2012-2013 của Tôi

Giá Phải Trả cho Sự Đọc Lời Chúa…

Thiên Chúa: 003_Ê-lô-him

Hỏi & Đáp: Linh Hồn, Tâm Thần, và Xác Thịt

Hỏi & Đáp: Sự Chết của Người Không Tin Chúa

Hỏi & Đáp: Linh Hồn Ra từ Cha hay từ Cha và Mẹ?

Các Bài Liên Quan Đến Ngày Sa-bát

Hỏi & Đáp: Hội Thánh Cần Giữ Các Lễ Nào?

Hội Thánh – Phần 04: Chức Vụ Tiên Tri

Hỏi & Đáp: Danh Từ “Thiên Chúa” và “Đức Chúa Trời”

Hội Thánh – Phần 05: Chức Vụ Dạy Đạo

Thank You! Lord!

Cảm Tạ Ngài! Lạy Chúa!

Lời Chứng: Chúa Sửa Dạy Tôi!

Lời Chứng: Chúa Đã Cứu Tôi Thoát Nạn

Hội Thánh – Phần 07: Trưởng lão, Giám Mục, Người Chăn

Hãy Giữ Lời Chúa

Lời Chứng: Chúa Biết Lòng Tôi

Ý Nghĩa Tổng Quát của Mười Điều Răn

Hỏi & Đáp: Ân Điển, Dâng Hiến, Dâng Con Làm Của Lễ Thiêu

Hỏi & Đáp: Ý Nghĩa của Sự Báp-tem vào Trong Danh Chúa

Hỏi & Đáp: Ý Nghĩa của Sự Đặt Tay – Sự Báp-tem Bằng Thánh Linh

Lời Chứng: Nguyên Tắc Thắng Cám Dỗ

Hội Thánh – Phần 08: Chức Vụ Chấp Sự và Các Chức Vụ Khác

Lời Chứng: Tôi Tin Nhận Chúa

Hỏi & Đáp: Sự Biết Trước của Ma Quỷ và Sự Thầy Bùa Trừ Quỷ

Hỏi & Đáp: Giấc Mơ, Khải Tượng, Bệnh Tâm Thần, Trẻ Em

Hỏi & Đáp: Thiên Chúa Làm Ra Tội Ác?

Hội Thánh – Phần 09: Các Ân Tứ

Vì Chữ Thì Giết Nhưng Đấng Thần Linh Thì Ban Sự Sống

Hội Thánh – Phần 10: Hội Thánh tại Địa Phương

Bổn Phận Cầu Thay cho Mọi Người

Lời Chúa – Phước và Họa

Ánh Sáng Thật của Thế Gian

Hội Thánh – Phần 11: Sự Nhóm Hiệp và Sự Dâng Hiến

Bị Diệt Vì Thiếu Sự Thông Biết

Người Công Giáo và Lời Chúa

Hội Thánh – Phần 12: Các Tín Lý Căn Bản

Đối Diện Sự Bách Hại

Tình Yêu Che Đậy Vô Số Tội Lỗi

Nguồn Gốc và ý Nghĩa của Halloween

Hội Thánh – Phần 13: Lễ Sa-bát

Chú Giải Thi Thiên 001

Hỏi & Đáp: Tình Yêu của Đức Chúa Trời

Hiện Tượng Mặt Trăng Máu

Lời Chứng: Chọn Lại Niềm Tin

Hỏi & Đáp: Giáo Phái và Cỏ Lùng

Hỏi & Đáp: Sự Cứu Rỗi và Sự Giữ Ngày Sa-bát

Hội Thánh – Phần 14: Lễ Tiệc Thánh

Sự Thật về “Nói Tiếng Lạ”

Bốn Mùa Trăng Máu

Hội Thánh – Phần 15: Lễ Báp-tem

Sự Giao Thông với Chúa và Vâng Lời Ngài

Xin Đừng Gọi Tôi “Mục Sư”

Chú Giải Gia-cơ 4: Chiến Tranh Trong Hội Thánh

Hội Thánh – Phần 16: Các Lễ Nghi Khác

Thời Sự 2013 và các Thiên Tượng 2014-2015

Lời Chứng: Khải Tượng về Ngày Sau Rốt

Lời Chứng: Chúa Hằng Chăm Sóc

Hội Thánh – Phần 17: Giảng Tin Lành

Chú Giải I Phi-e-rơ 5: Lời Khuyên Các Trưởng Lão

Hỏi & Đáp: Tại Sao Viết Hoa Chữ “Ngày Thứ Bảy?”

Lời Chứng: Một Hiện Tượng Nói Tiếng Lạ

Hội Thánh – Phần 18: Môn Đồ Hóa Muôn Dân

Chú Giải: I Cô-rinh-tô 13 – Tình Yêu

Thông báo: Đọc Thánh Kinh Trên Mạng

Chú Giải: Ê-phê-sô 1:1-14 – Ân Điển của Người Được Chọn

Lời Chứng: Đức Chúa Trời Sắm Sẵn

Thánh Kinh Không Hủy Bỏ Cũng Không Thay Đổi Điều Răn Thứ Tư

Christmas: Sự Thật Hiển Nhiên về Christmas

Hỏi & Đáp: Côn Trùng Có Bốn Chân Hay Sáu Chân?

Chú Giải: Hê-bơ-rơ 11:1-22

Lời Chứng: Cuộc Đời Mới Trong Chúa

Chú Giải: Hê-bơ-rơ 11:23-31

Lời Chứng: Chúa Cất Hội Thánh Lên

Chớ Kêu Trời Vô Cớ

Chú Giải: Hê-bơ-rơ 11:32-40

Tỉnh Thức và Dè Giữ

Bạn Thật Kính Sợ Chúa?

Sống Thánh Khiết

Sống cho Chúa

Chết cho Chúa

Lòng Biết Ơn

Yêu Thương và Ghen Ghét

I Sa-mu-ên 28:3-20

Thông Báo về Francis Hùng

Bốn Câu Nói của Ông Gióp

Thuộc về Chúa

Hỏi & Đáp: Thánh Ca, Vật Dùng Cúng Thần Tượng, Thai Nhi

Hỏi & Đáp: Thần Tính, Con của Đức Chúa Trời, Con Một và Con Đầu Lòng

Hỏi & Đáp: Ngôn Ngữ của A-đam – Ngôn Ngữ của thiên đàng

Hãy Tỉnh Thức

Phước Hạnh Ở Trong Chúa

Những Việc Phải Làm

Trang Sức Thánh

Nước Mỹ – Sô-đôm và Gô-mô-rơ Kế Tiếp?

Kẻ Thù Nghịch Thập Tự Giá

Chịu Khổ Vì Đấng Christ

Nguyên Tắc Giảng Tin Lành

Hỏi & Đáp: Làm Việc và Đi Lại Trong Ngày Sa-bát

Hỏi & Đáp: Thủ Dâm

Hỏi & Đáp: Kiêng Ăn

Hỏi & Đáp: Sau-lơ cầu Hồn Sa-mu-ên

Lời Chứng: Chúa Tìm Tôi

Hỏi & Đáp: Búp-bê Có Phải Là Hình Tượng Hay Không?

Niềm Vui Trọn Vẹn

Thông Báo: Giảng Chú Giải Thánh Kinh

Lời Chứng: Ra Khỏi Giáo Hội Công Giáo – Nguyễn Ngọc Thanh

Lời Chứng: Tình Chúa Yêu Tôi – Nguyễn Thái Lê

Hỏi & Đáp: Tội Đến Nỗi Chết

Giải Kinh: Truyền Đạo 1:17-18

Lời Chứng: Trong Tình Yêu của Chúa – Grace Nguyễn

Bài Học từ II Sa-mu-ên 24 và I Sử Ký 21

Chia Sẻ Cùng Hội Thánh của Chúa tại Việt Nam

Rửa Mặt và Rửa Chân

Cây Vả hay Cây Sung?

Tâm Lý, Tâm Lý Học, và Tâm Lý Học của Thế Gian

26/06/2015 Ngày Nước Mỹ Chết

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (01)

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (02)

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (03)

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (04)

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (05)

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (06)

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (07)

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (08)

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (09)

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (10)

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (11)

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (12)

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (13)

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (14)

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (15)

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (16)

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (17)

Hội Thánh – Phần 06: Chức Vụ Chăn Bầy

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (18)

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (19)

Lời Cảm Tạ Cuối Năm 2015 của Tôi

Sự Bách Hại

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa”

Phước cho Những Ai Có Lòng Trong Sạch

Những Ưu Tiên Trong Đời Sống Thật

NYTTN_Tôi Đã Được Dựng Nên…

Vài Con Số

Cuộc Đua của Chúng Ta

Lời Chứng: Chúa Giữ Gìn và Ban Phép Lạ Trên Đời Sống của Tôi

Lời Chứng về Sự Chúa Đi Lại Giữa Hội Thánh

Lễ Vượt Qua 2016

Hỏi & Đáp: 400 Năm hay 430 Năm?

Hỏi & Đáp: Ý Nghĩa của Sáng Thế Ký 15:9-10

NYTTN: Nhận Lỗi và Sửa Lỗi

NYTTN: Đặc Tính của Tình Yêu

NYTTN: Hết Lòng Làm Như Làm cho Chúa

NYTTN: Cách Đặt Vấn Đề

NYTTN: Sự Hạ Mình Xin Lỗi

NYTTN: Nguồn Gốc của Sự Giận

NYTTN: Chuẩn Bị cho Thân Thể Xác Thịt Đời Sau

NYTTN: Cảm Giác Bình An

Hỏi & Đáp: Quỳ Lạy Người Chết

NCKHTTK – Xuất Ê-díp-tô Ký 4:24-26

NCKHTTK – II Sa-mu-ên 24:1 và I Sử Ký 21:1

NCKHTTK – I Cô-rinh-tô 5:4-5

Hỏi & Đáp: Có Mấy Người Đàn Bà Xức Dầu cho Chúa?

Hỏi & Đáp: Nostradamus và Baba Vanga

Hỏi & Đáp: Tình Yêu, Hôn Nhân, và Tính Dục

NCKHTTK I Cô-rinh-tô 3:9-15

Slideshow Lời Chúa 10/2016

Môn Đồ Đấng Christ Nên Bầu Cử Như Thế Nào?

Hỏi & Đáp: Đấng Ở Trong Lòng Cha

Sự Giúp Nhau về Tiền Bạc của Con Dân Chúa

Những Điều để Cảm Tạ Đức Chúa Trời (2016)

Lời Chứng: Cảm Tạ Chúa (NLQ)

Lời Chúng: Dâng Lời Cảm Tạ Chúa

Lời Chứng: Cảm tạ Ơn Chúa

Lời Chứng: Tình Yêu Chúa Chiếu Sáng Đời Tôi

Lời Chứng: Chúa Thật Đã Nhậm Lời Cầu Xin

Lời Chứng: Được Chúa Cứu

Lời Chứng: Dâng Chúa Lời Tạ Ơn

Lời Chứng: Trở Về Cùng Lẽ Thật

Lời Chứng: Dâng Chúa Lòng Biết Ơn (BQH)

Lời Chứng: Dâng Chúa Lòng Biết Ơn (NTNQ)

Lời Chứng: Leon Cảm Ơn Chúa

Khoa Học và Thẩm Quyền của Thánh Kinh

Làm Mới Sự Trông Cậy Hạnh Phúc

Chúc Mừng Năm Mới 2017

Hành Trình Hướng Đến Quê Hương Vĩnh Cửu

Nghe MP3 Bài Giảng Mới Mỗi Tuần (2018)

Hỏi & Đáp: Sự Chữa Lành Trong Các Giáo Hội

Những Ngày Sau Cùng

Hỏi & Đáp: Sự Cất Lên của Hội Thánh

Hỏi & Đáp: Thời Gian

Năm Mới Thử Thách Mới

Đối Diện Sự Cám Dỗ

Những Sự Cám Dỗ và Thử Thách

Hỏi & Đáp: Thánh Ca và Nhạc Đời

Hỏi & Đáp: Làm Giàu

Lời Cầu Nguyện của Đức Chúa Jesus Christ

NYTTN: Sự Thần Tượng Hóa và Sự Tư Vị

NYTTN: Lời Xưng Tội Bởi Lý Trí và Lời Xưng Tội Bởi Thần Trí

NYTTN: Tội Tà Dâm

NYTTN: Tự Mình Thánh Hóa

Video: Giờ Thứ 25 (1)

Video: Giờ Thứ 25 (2)

Video: Khải Tượng về Tội Lỗi Trong Hội Thánh và Những Người Bị Bỏ Lại

Hỏi & Đáp: Sáng Thế Ký 27

Slideshow Lời Chúa Tháng 06/2017

Ngày Chúa Đến Đã Gần

Vì Sự Vinh Quang của Thiên Chúa

Hậu Quả của Sự Phạm Tội

Hỏi & Đáp: Thắc Mắc về Chủng Tộc

Nhật Thực Toàn Phần Năm 2017

Thiên Tượng Ngày 23/09/2017

Hỏi & Đáp: Bộ Não và Quỷ Ám

Hỏi & Đáp: Có Phải Tin Lành Được Giảng cho Muôn Loài Thọ Tạo?

Hỏi & Đáp về Hình Thập Tự Giá

Lời Chứng: Dâng Lời Tạ Ơn Lên Thiên Chúa (2017)

Lời Chứng: Lễ Tạ Ơn 2017 – Những Ơn Phước Trong Trường Thuốc

Ngày Sinh của Đức Chúa Jesus

Hỏi & Đáp: Côn Trùng Có Bốn Chân Hay Sáu Chân?

Hỏi & Đáp: Ghen

Hỏi & Đáp: Giáo Hội và Giáo Phái

Hỏi & Đáp: Kiêng Ăn Trong Ngày Sa-bát

Hỏi & Đáp: Làm Thế Nào Để Thờ Phượng Chúa Bằng Tâm Thần? Phân Biệt Tiếng Chúa với Tiếng Tà Linh?

Hỏi & Đáp: Ly Thân và Ly Dị

Sự Phán Xét Toàn Thế Gian Đang Đến

Thần Trí và Tiếng Chúa

Giấc Mơ Đến từ Chúa

Tổng Thống Donal Trump: Ân Điển Cuối Cùng cho Nước Mỹ

Hỏi & Đáp: Ma-thi-ơ 27:46 và Mác 15:34

Hỏi & Đáp: Người Đạo Đức Bị Xuống Hỏa Ngục

Hỏi & Đáp: Quan Hệ Nam Nữ

Hỏi & Đáp: Quỷ Nhập và Ghiền Nghiện

Hỏi & Đáp: Sự Dứt Thông Công

Giấc Mơ Đến từ Chúa: Cách Nhận Biết

Hỏi & Đáp: Lại Một Câu Hỏi về Sự Giữ Ngày Sa-bát Thứ Bảy

Trách Nhiệm của Con Dân Chúa Khi Phổ Biến Hoặc Không Phổ Biến Một Bài Giảng

Chúc Mừng Năm Mới 2018

Điều Răn Thứ Nhì và Hình Tượng của Billy Graham

Hỏi & Đáp: Ma Quỷ Có Thể Nhập vào Thân Thể của Con Dân Chúa Không?

Bức Thư của Thiên Chúa

Người Lính Giỏi của Thiên Chúa

Hỏi & Đáp: Tại Sao Mục Sư Tin Lành Thắp Hương cho Người Chết?

Hỏi & Đáp: Con Dân Chúa Có Nên Diện Chẩn Hay Không?

Hỏi & Đáp: Tính Cách Hợp Pháp của Diện Chẩn ở Việt Nam

Hôn Nhân: Bảy Điều Cơ Bản Trong Đời Sống Vợ Chồng

Kính Báo với Hội Thánh về Chữ “Tâm Trí’

Nghe mp3 Chú Giải Ma-thi-ơ

Lời Chứng của Tài Tử Điện Ảnh Trung Quốc: Giang Hoa

Đức Tin nơi Thiên Chúa Chiến Thắng Sự Chết

Hỏi & Đáp: Về Sự Xin Được Ghi Tên Trong Sách Sự Sống

Tuổi Dậy Thì 01: Tâm Lý, Tâm Lý Học, và Lời Chúa

Tuổi Dậy Thì 02: Nỗi Buồn Không Tên

Tuổi Dậy Thì 03: Hiện Tại và Tương Lai

Tuổi Dậy Thì 04: Làm Chủ Tâm Trạng

Tuổi Dậy Thì 05: Sự Vâng Phục Các Quyền

Tuổi Dậy Thì 06: Áp Lực của Bạn Bè và Áp Lực của Dư Luận

Tuổi Dậy Thì 07: Áp Lực của Sự Cám Dỗ Phạm Tà Dâm

Tuổi Dậy Thì 08: Bắt Nạt và Bị Bắt Nạt

Tuổi Dậy Thì 09: Tình Yêu và Lòng Ghen

Tuổi Dậy Thì 10: Tình Yêu Nam Nữ và Tình Dục

Thi Thiên 100: Bài Ca Cảm Tạ

NYTTN: Về Sự Phán Xét và Sự Định Tội

Hỏi & Đáp: Sự Đốt Nhang cho Người Chết

Chúa Không Trách Chúng Ta Vì Chúng Ta Không Khá Hơn…

Các Điều Răn của Thiên Chúa

Bài Đọc Trong Tiệc Thánh

Hỏi & Đáp: Quan Hệ Nam Nữ – Sa-bát – Làm Chứng – Thụ Tinh Nhân Tạo – Nói Đùa…

Hãy Cứ Ở Lại Trong Hội Thánh

Sự Mầu Nhiệm Được Tỏ Ra Trong Thần Trí

Hãy Có Đức Tin Trong Thiên Chúa

Nghe MP3 Bài Giảng Mới Mỗi Tuần (2019)

Ham Sống Sợ Chết…

Cảm Tạ Sự Từ Ái và Sự Thành Tín của Thiên Chúa

Hãy Cứ Nên Thánh