20 views

Tìm Bài Theo Vần ABC

Posted on by

Vần Đ được liệt kê ở cuối trang

01_Mục Đích và Điều Kiện Cầu Thay cho Hội Thánh Việt Nam và Dân Tộc Việt Nam

02_Xét Đoán Lấy Mình

03_Những Lẽ Thật về Sự Cầu Thay

04_Hội Thánh Phải Ăn Năn

05_Hình và Tượng Trong Hội Thánh

2008 – Tiên Tri Giê-rê-mi

2009 – Giờ Thứ 25: Điềm Chúa Đến và Tận Thế

2009 – Thoát Khỏi Tà Linh

26/06/2015 Ngày Nước Mỹ Chết

A. W. Tozer – Lời Giới Thiệu

A. W. Tozer: Cái Nhục Dục và Cái Thuộc Linh

A. W. Tozer: Cần Thiết Và Nguy Hiểm Của Tổ Chức

A. W. Tozer: Chúa Phán với Người Quan Tâm

A. W. Tozer: Cơ Ðốc Giáo Ăn Liền

A. W. Tozer: Con Người Thuộc Linh

A. W. Tozer: Con Người: Nơi Ngự của Đức Chúa Trời

A. W. Tozer: Đức Tin: Giáo Lý Bị Hiểu Lầm

A. W. Tozer: Học Thì Phải Hành

A. W. Tozer: Khuôn Mẫu của Jaffray

A. W. Tozer: Lời Cầu Nguyện Của Một Tiên Tri Nhỏ

A. W. Tozer: Phép Lạ Theo Sau Cái Cày

A. W. Tozer: Quá Đà Hạ Mình

A. W. Tozer: Sử Dụng và Lạm Dụng Tính Hài Hước

A. W. Tozer: Sự Phân Rẽ Không Phải Lúc Nào Cũng Xấu

A. W. Tozer: Thánh Nhân Phải Đi Một Mình

A. W. Tozer: Thập Giá Cũ và Mới

A. W. Tozer: Thập Giá Là Một Điều Cơ Bản

A. W. Tozer: Tiếp Nhận Ðấng Chirst Nghĩa Là Gì?

A. W. Tozer: Trách Nhiệm Của Cấp Lãnh Ðạo

A. W. Tozer: Vài Ý Tưởng Về Sách và Việc Đọc Sách

A. W. Tozer: Yêu Chúa và Yêu Người

A. Z. Tozer: Giá Trị của Sự Tưởng Tượng Ðã Ðược Thánh Hóa

A. Z. Tozer: Sống Với Chúa Thật Dễ

A.W. Tozer: Thờ Phượng

Ăn Năn

Ăn Năn Tội

Ánh Sáng Thật của Thế Gian

Audio Chân Giả Luận

Bài Đọc Trong Tiệc Thánh

Bài Học từ II Sa-mu-ên 24 và I Sử Ký 21

Bạn Thật Kính Sợ Chúa?

Bạn Thật Yêu Chúa Chăng?

Bàn Thờ Thiên Chúa

Bắt Hết Các Ý Tưởng Làm Tôi Vâng Phục Đấng Christ

Bị Diệt Vì Thiếu Sự Thông Biết

Bốn Câu Nói của Ông Gióp

Bốn Mùa Trăng Máu

Bổn Phận Cầu Thay cho Mọi Người

Bức Thư của Thiên Chúa

Ca-in và A-bên

Các Bài Liên Quan Đến Ngày Sa-bát

Các danh hiệu của Đức Chúa Trời: El

Các Điều Răn của Thiên Chúa

Các Giáo Hội Đang Quảng Bá Hồi Giáo

Các Ngày Lễ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu

Cám Dỗ

Cám ơn Chúa cho mình

Cảm Tạ Chúa Cám Ơn Người

Cảm Tạ Ngài! Lạy Chúa!

Cảm Tạ Sự Từ Ái và Sự Thành Tín của Thiên Chúa

Cây cân giả

Cây Sự Sống và Cây Biết Điều Thiện Điều Ác

Cây Vả hay Cây Sung?

Chết cho Chúa

Chia Sẻ Cùng Hội Thánh của Chúa tại Việt Nam

Chịu Khổ Vì Đấng Christ

Chó & Heo

Chớ Kêu Trời Vô Cớ

Chớ lo phiền chi hết

Christmas: Sự Thật Hiển Nhiên về Christmas

Christmas: Sự thật về Christmas

Chú Giải Gia-cơ 4: Chiến Tranh Trong Hội Thánh

Chú Giải I Phi-e-rơ 5: Lời Khuyên Các Trưởng Lão

Chú Giải Thi Thiên 001

Chú Giải: Ê-phê-sô 1:1-14 – Ân Điển của Người Được Chọn

Chú Giải: Hê-bơ-rơ 11:1-22

Chú Giải: Hê-bơ-rơ 11:23-31

Chú Giải: Hê-bơ-rơ 11:32-40

Chú Giải: I Cô-rinh-tô 13 – Tình Yêu

Chữ Hán, Ngôn Ngữ của Thiên Chúa

Chúa có biết bạn chăng?

Chúa Không Trách Chúng Ta Vì Chúng Ta Không Khá Hơn…

Chúa Làm Phép Lạ

Chuẩn Định Cách Dùng Từ Ngữ Trong Thánh Kinh Việt Ngữ

Chúc Mừng Năm Mới 2017

Chúc Mừng Năm Mới 2018

Chứng Cớ của Đức Tin

Chương Trình In TặngTác Phẩm Chân Giả Luận

Có Phải Người Đã Được Cứu Rỗi Thì Không Bao Giờ Bị Hư Mất?

Cơ-đốc Nhân và Sự Chết

Còn Các Ngươi Xưng Ta Là Ai?

Con Trai của Thiên Chúa

Của Lễ Sống

Cuộc Đua của Chúng Ta

Danh tiếng tốt

Danh Xưng “Thượng Đế:” Nhận Định

Danh Xưng Thượng Đế

Dọn mình thánh khiết

Download MP3 Chân Giả Luận

Dùng Danh Chúa Trừ Quỷ

Địa ngục và hồ lửa

Địa vị và nhiệm vụ thầy tế lễ của chúng ta

Điềm Chúa Đến và Tận Thế

Điềm Chúa Đến và Tận Thế: Phần Hai

Điềm Chúa Đến và Tận Thế: Phần Một

Điều kiện để được trở nên con cái của Đức Chúa Trời

Điều Răn Thứ Nhì và Hình Tượng của Billy Graham

Điều Răn: Chớ Hầu Việc Hình Tượng

Điều Răn: Chớ Làm Tượng, Chớ Thờ Tượng, Chớ Hầu Việc Tượng

Điều Răn: Định Nghĩa “Giết Người”

Điều Răn: Hãy Nhớ Ngày Nghỉ…

Điều Răn: Hình Tượng và Thần Tượng

Điều Răn: Không Vào Nơi Thờ Hình Tượng

Điều Răn: Lấy Danh Chúa Làm Chơi

Điều Răn: Nước Mỹ và Hình Tượng

Điều Răn: Thần Khác

Điều Răn: Tín Đồ Đấng Christ Phải Vâng Giữ 10 Điều Răn của Đức Chúa Trời

Điều Răn: Tôn kính cha mẹ

Điều trọng hơn hết

Đối Diện Sự Bách Hại

Đối Diện Sự Cám Dỗ

Đối Diện với Nghịch Cảnh

Đói Thuộc Linh

Đức Tin & Việc làm

Đức Tin nơi Thiên Chúa Chiến Thắng Sự Chết

Đức Tin Thể Hiện Qua Việc làm

Đức Tin Thực Dụng

Đức Tin trong Đạo Chúa

Được Thấy Chúa và Bị Xa Cách Mặt Chúa

Easter: Huyền Thoại Về Easter

Giá Phải Trả cho Sự Đọc Lời Chúa…

Giấc Mơ Đến từ Chúa

Giấc Mơ Đến từ Chúa: Cách Nhận Biết

Giải Kinh: Truyền Đạo 1:17-18

Giáo Lý Báp-tem và Sự Giữ Ngày Sa-bát

Giê-rê-mi 1:18

Giới Thiệu Sách: “Sự Thật về Hiện Tượng Nói Tiếng Lạ và Đặt Tay Té Ngã”

Giới Thiệu Tác Phẩm: Người của Thiên Quốc

Ham Sống Sợ Chết…

Hàng Triệu Người Tin Theo Christ Giả

Hành Trình Hướng Đến Quê Hương Vĩnh Cửu

Hậu Quả của Sự Phạm Tội

Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài

Hãy Có Đức Tin Trong Thiên Chúa

Hãy Cứ Nên Thánh

Hãy Cứ Ở Lại Trong Hội Thánh

Hãy giữ kẻo ngã

Hãy Giữ Lời Chúa

Hãy Sống Thật Xứng Đáng

Hãy Theo Ta! – Phần 1

Hãy Theo Ta! – Phần 2

Hãy Tỉnh Thức

Hãy Tỉnh Thức

Hiện Tượng 2012 và Thời Tận Thế – Chương Một: Văn Minh Maya

Hiện Tượng 2012 và Thời Tận Thế: Dẫn Nhập

Hiện Tượng Mặt Trăng Máu

Hỏi & Đáp về Hình Thập Tự Giá

Hỏi & Đáp: 400 Năm hay 430 Năm?

Hỏi & Đáp: Ai Có Thẩm Quyền Làm Tiệc Thánh?

Hỏi & Đáp: Ai Được Chúc Phước cho Hội Thánh?

Hỏi & Đáp: Ai Là Người Lân Cận?

Hỏi & Đáp: Ân Điển, Dâng Hiến, Dâng Con Làm Của Lễ Thiêu

Hỏi & Đáp: Ăn Huyết – Luật Pháp – Dòng Sông

Hỏi & Đáp: Ba Ngày Chúa Ở Âm Phủ

Hỏi & Đáp: Ba-ra-đi, Sự Cứu Rỗi, Giải Phẩu Thẩm Mỹ

Hỏi & Đáp: Bản Thể và Bản Chất của Loài Người

Hỏi & Đáp: Báp-tem & Hội Thánh

Hỏi & Đáp: Bê-hê-mốt và Lê-vi-a-than

Hỏi & Đáp: Bộ Não và Quỷ Ám

Hỏi & Đáp: Búp-bê Có Phải Là Hình Tượng Hay Không?

Hỏi & Đáp: Các Linh Hồn Bị Tù & Tà Thuyết Ngục Luyện Tội

Hỏi & Đáp: Cái Dằm của Phao-lô

Hỏi & Đáp: Cẩn Thận Làm Theo Lời Chúa

Hỏi & Đáp: Cầu Nguyện “Tiếng Lạ”

Hỏi & Đáp: Cầu Nguyện Bằng Tiếng Mới?

Hỏi & Đáp: Cháu đã thật sự được cứu rỗi chưa?

Hỏi & Đáp: Chủ Nhật và Chúa Nhật

Hỏi & Đáp: Chúa Giáng Sinh Ngày Nào?

Hỏi & Đáp: Chúa và Phật

Hỏi & Đáp: Chức Vụ Sứ Đồ

Hỏi & Đáp: Có Mấy Người Đàn Bà Xức Dầu cho Chúa?

Hỏi & Đáp: Có Nên Tập Thể Dục Theo Yoga Hay Không?

Hỏi & Đáp: Có Nên Tổ Chức Lễ Trung Thu Hay Không?

Hỏi & Đáp: Có Nên Tổ Chức Tang Lễ?

Hỏi & Đáp: Có Nên Tổ Chức Tết Hay Không?

Hỏi & Đáp: Có Phải Tin Lành Được Giảng cho Muôn Loài Thọ Tạo?

Hỏi & Đáp: Con Dân Chúa Có Nên Diện Chẩn Hay Không?

Hỏi & Đáp: Côn Trùng Có Bốn Chân Hay Sáu Chân?

Hỏi & Đáp: Côn Trùng Có Bốn Chân Hay Sáu Chân?

Hỏi & Đáp: Danh Từ “Thiên Chúa” và “Đức Chúa Trời”

Hỏi & Đáp: Dấu 666 và sự nhóm thờ phượng Chúa vào chủ nhật

Hỏi & Đáp: Đấng Ở Trong Lòng Cha

Hỏi & Đáp: Đạo Chúa Là Violent?

Hỏi & Đáp: Đền Thờ Đức Chúa Trời

Hỏi & Đáp: Điều Kiện Để Chúa Cha và Chúa Con Ở Cùng Người Tin Chúa

Hỏi & Đáp: Đức Chúa Trời Toàn Năng?

Hỏi & Đáp: Đức Thánh Linh và Tà Linh

Hỏi & Đáp: Đức Tin & Việc Làm

Hỏi & Đáp: Đúng Hay Sai, Khi…?

Hỏi & Đáp: Được Cứu Dường Như Qua Lửa

Hỏi & Đáp: Đường Nào Về Cùng Chúa?

Hỏi & Đáp: Easter: Phản Ứng về Bài “Huyền Thoại Easter”

Hỏi & Đáp: Ghen

Hỏi & Đáp: Gia Phả Đức Chúa Jesus

Hỏi & Đáp: Giấc Mơ, Khải Tượng, Bệnh Tâm Thần, Trẻ Em

Hỏi & Đáp: Giáo Hội và Giáo Phái

Hỏi & Đáp: Giáo Hội, Giáo Phái, Hệ Phái

Hỏi & Đáp: Giáo Lý của Ni-cô-la và Giáo Lý của Ba-la-am

Hỏi & Đáp: Giáo lý Về Sự Cứu Rỗi Của Paul C. Jong

Hỏi & Đáp: Giáo Phái và Cỏ Lùng

Hỏi & Đáp: Hâm Hẫm và Chết

Hỏi & Đáp: Hiện Nay Có Người Nào Thánh Sạch Trên Đất Không?

Hỏi & Đáp: Hiếu Kính Cha Mẹ

Hỏi & Đáp: Hình Tượng

Hỏi & Đáp: Hội Thánh Cần Giữ Các Lễ Nào?

Hỏi & Đáp: Hôn Nhân Giữa Người Công Giáo và Người Tin Lành

Hỏi & Đáp: Kiêng Ăn

Hỏi & Đáp: Kiêng Ăn Trong Ngày Sa-bát

Hỏi & Đáp: Koran

Hỏi & Đáp: Lạc Đà Chui Qua Lỗ Kim?

Hỏi & Đáp: Lại Một Câu Hỏi về Sự Giữ Ngày Sa-bát Thứ Bảy

Hỏi & Đáp: Làm Báp-tem Khi Nào?

Hỏi & Đáp: Làm Giàu

Hỏi & Đáp: Làm Thế Nào Để Thờ Phượng Chúa Bằng Tâm Thần? Phân Biệt Tiếng Chúa với Tiếng Tà Linh?

Hỏi & Đáp: Làm Việc và Đi Lại Trong Ngày Sa-bát

Hỏi & Đáp: Lễ Vượt Qua 2013

Hỏi & Đáp: Linh Hồn Ra từ Cha hay từ Cha và Mẹ?

Hỏi & Đáp: Linh Hồn, Tâm Thần, và Xác Thịt

Hỏi & Đáp: Loài người và khủng long

Hỏi & Đáp: Luật Cấm Ăn Mở, Huyết, và Các Loài Không Tinh Sạch

Hỏi & Đáp: Luật Người và Luật Chúa

Hỏi & Đáp: Luật Phụ Nữ Phải Trùm Đầu

Hỏi & Đáp: Ly Dị

Hỏi & Đáp: Ly Thân và Ly Dị

Hỏi & Đáp: Ma Quỷ Có Thể Nhập vào Thân Thể của Con Dân Chúa Không?

Hỏi & Đáp: Ma-thi-ơ 27:46 Có Nghĩa Gì?

Hỏi & Đáp: Ma-thi-ơ 27:46 và Mác 15:34

Hỏi & Đáp: Máu Chúa rửa sạch tội lỗi chúng ta khi nào?

Hỏi & Đáp: Ngày Nay Chúa Có Phán Trực Tiếp Với Chúng Ta Hay Không?

Hỏi & Đáp: Ngôn Ngữ của A-đam – Ngôn Ngữ của thiên đàng

Hỏi & Đáp: Ngụ Ngôn Hột Cải

Hỏi & Đáp: Người Đạo Đức Bị Xuống Hỏa Ngục

Hỏi & Đáp: Người Tin Chúa Có Bị Quỷ Ám?

Hỏi & Đáp: Nói "Tiếng Lạ"

Hỏi & Đáp: Nostradamus và Baba Vanga

Hỏi & Đáp: Phép Báp-tem Bằng Lửa!

Hỏi & Đáp: Phó cho Quỷ Sa-tan…

Hỏi & Đáp: Phục Truyền Luật Lệ Ký 22:5

Hỏi & Đáp: Quan Hệ Nam Nữ

Hỏi & Đáp: Quan Hệ Nam Nữ – Sa-bát – Làm Chứng – Thụ Tinh Nhân Tạo – Nói Đùa…

Hỏi & Đáp: Quỳ Lạy Người Chết

Hỏi & Đáp: Quỷ Nhập và Ghiền Nghiện

Hỏi & Đáp: Sáng Thế Ký 1:2

Hỏi & Đáp: Sáng Thế Ký 27

Hỏi & Đáp: Sau Khi Chịu Chết Chúa Ở Đâu?

Hỏi & Đáp: Sau-lơ cầu Hồn Sa-mu-ên

Hỏi & Đáp: Số Phận của A-na-nia và Sa-phi-ra

Hỏi & Đáp: Số phận của người không tin Chúa

Hỏi & Đáp: Sống và Chết Trong Chúa

Hỏi & Đáp: Sự Biết Trước của Chúa – Lửa Báp-tem – Uống Huyết – Tư Tưởng Cao Quá Lẽ – Sự Báo Oán

Hỏi & Đáp: Sự Biết Trước của Ma Quỷ và Sự Thầy Bùa Trừ Quỷ

Hỏi & Đáp: Sự Cấm Ăn Huyết

Hỏi & Đáp: Sự Cất Lên của Hội Thánh

Hỏi & Đáp: Sự Chết của Người Không Tin Chúa

Hỏi & Đáp: Sự Chữa Lành Trong Các Giáo Hội

Hỏi & Đáp: Sự Cứu Rỗi và Sự Giữ Ngày Sa-bát

Hỏi & Đáp: Sự Dứt Thông Công

Hỏi & Đáp: Sự Đốt Nhang cho Người Chết

Hỏi & Đáp: Sự Kiêu Ngạo và Việc Kêu Cầu Danh Chúa Thì Được Cứu

Hỏi & Đáp: Sự Thanh Tẩy Đền Thánh & Sự Phán Xét Cuối Cùng

Hỏi & Đáp: Tại Sao Các Cơ-đốc Nhân Lại Bỏ Phép Cắt Bì?

Hỏi & Đáp: Tại Sao Đức Chúa Trời Không Nhận Lễ Vật Của Ca-in?

Hỏi & Đáp: Tại Sao Mục Sư Tin Lành Thắp Hương cho Người Chết?

Hỏi & Đáp: Tại Sao Viết Hoa Chữ “Ngày Thứ Bảy?”

Hỏi & Đáp: Tâm Hồn, Tấm Lòng, Tư Tưởng, Thần Trí, Tâm Linh, Tâm Thần, Lương Tâm

Hỏi & Đáp: Tất cả vào cuối năm nay? PHẢI CHĂNG?

Hỏi & Đáp: Tên Trong Thánh Kinh

Hỏi & Đáp: Thắc Mắc về Bài Viết Linh Hồn

Hỏi & Đáp: Thắc Mắc về Chủng Tộc

Hỏi & Đáp: Thần Tính của Đấng Christ

Hỏi & Đáp: Thần Tính, Con của Đức Chúa Trời, Con Một và Con Đầu Lòng

Hỏi & Đáp: Thánh Ca và Nhạc Đời

Hỏi & Đáp: Thánh Ca, Vật Dùng Cúng Thần Tượng, Thai Nhi

Hỏi & Đáp: Thánh Kinh Có Cấm Làm Tượng?

Hỏi & Đáp: Thấy Chúa

Hỏi & Đáp: Thiên Chúa Làm Ra Tội Ác?

Hỏi & Đáp: Thiên Đàng và Vương Quốc Ngàn Năm

Hỏi & Đáp: Thời Gian

Hỏi & Đáp: Thủ Dâm

Hỏi & Đáp: Tiếng của Máu

Hỏi & Đáp: Tiếng Mới và "Tiếng Lạ"

Hỏi & Đáp: Tin Lành Thịnh Vượng

Hỏi & Đáp: Tính Cách Hợp Pháp của Diện Chẩn ở Việt Nam

Hỏi & Đáp: Tình Dục Trước Hôn Nhân

Hỏi & Đáp: Tình Yêu của Đức Chúa Trời

Hỏi & Đáp: Tình Yêu, Hôn Nhân, và Tính Dục

Hỏi & Đáp: Tội Đến Nỗi Chết

Hỏi & Đáp: Tội Đồng Tính Luyến Ái

Hỏi & Đáp: Tôi phải làm sao đây?

Hỏi & Đáp: Trẻ Con Chưa Chào Đời, Chết, Có Được Cứu Không?

Hỏi & Đáp: Về Danh Từ “Thiên Chúa”

Hỏi & Đáp: Về Ngày Sa-bát

Hỏi & Đáp: Về Sự Xin Được Ghi Tên Trong Sách Sự Sống

Hỏi & Đáp: Về Tác Phẩm "The Cloud of Unknowing"

Hỏi & Đáp: Về việc người thân qua đời

Hỏi & Đáp: Việc Thắp Nhang

Hỏi & Đáp: Việc thờ Mẹ Maria có được Chúa chấp nhận không?

Hỏi & Đáp: Xăm Mình

Hỏi & Đáp: Xem Thiên Tượng Có Đúng Không?

Hỏi & Đáp: Xuất Xứ của “Hình Đức Chúa Jesus”

Hỏi & Đáp: Xức Dầu và Chuyển Lửa

Hỏi & Đáp: Ý Nghĩa Công Vụ Các Sứ Đồ 2:17

Hỏi & Đáp: Ý Nghĩa của Sáng Thế Ký 15:9-10

Hỏi & Đáp: Ý Nghĩa của Sự Báp-tem vào Trong Danh Chúa

Hỏi & Đáp: Ý Nghĩa của Sự Đặt Tay – Sự Báp-tem Bằng Thánh Linh

Hỏi & Đáp: Ý Nghĩa Việc Kêu Cầu Danh Chúa Thì Được Cứu

Hối Lộ

Hội Thánh – Phần 01: Tên Gọi, Ý Nghĩa, Đặc Tính

Hội Thánh – Phần 02: Nền Tảng và Thiên Chức

Hội Thánh – Phần 03: Các Chức Vụ – Chức Vụ Sứ Đồ

Hội Thánh – Phần 04: Chức Vụ Tiên Tri

Hội Thánh – Phần 05: Chức Vụ Dạy Đạo

Hội Thánh – Phần 06: Chức Vụ Chăn Bầy

Hội Thánh – Phần 07: Trưởng lão, Giám Mục, Người Chăn

Hội Thánh – Phần 08: Chức Vụ Chấp Sự và Các Chức Vụ Khác

Hội Thánh – Phần 09: Các Ân Tứ

Hội Thánh – Phần 10: Hội Thánh tại Địa Phương

Hội Thánh – Phần 11: Sự Nhóm Hiệp và Sự Dâng Hiến

Hội Thánh – Phần 12: Các Tín Lý Căn Bản

Hội Thánh – Phần 13: Lễ Sa-bát

Hội Thánh – Phần 14: Lễ Tiệc Thánh

Hội Thánh – Phần 15: Lễ Báp-tem

Hội Thánh – Phần 16: Các Lễ Nghi Khác

Hội Thánh – Phần 17: Giảng Tin Lành

Hội Thánh – Phần 18: Môn Đồ Hóa Muôn Dân

Hôn Nhân: Bảy Điều Cơ Bản Trong Đời Sống Vợ Chồng

I Cô-rinh-tô 12

I Sa-mu-ên 28:3-20

Kẻ Thù Nghịch Thập Tự Giá

Kẻ Thù Nghịch Thập Tự Giá Của Đấng Christ

Khải Huyền 1:1-3 – Mạc Khải Cuối Cùng

Khải Huyền 1:4 – Ân Điển và Bình An

Khải Huyền 1:4-6 – Nguồn của Ân Điển và Bình An

Khải Huyền 1:5 – Đấng Yêu Thương Chúng Ta

Khải Huyền 3:15: Lời cảnh cáo nghiêm trọng

Khát vọng đầu năm

Khoa Học và Thẩm Quyền của Thánh Kinh

Không Có Thì Giờ [Never found the time]

Khúc tình ca đau thương

Khung cửa hẹp

Kiêng Ăn, Cầu Nguyện Trong Dịp Năm Mới

Kiêu ngạo và khiêm nhường

Kính Báo với Hội Thánh về Chữ “Tâm Trí’

Kính sợ và nhìn biết Đấng Thánh

Làm Mới Sự Trông Cậy Hạnh Phúc

Làm Sao Phân Biệt…

Lấy danh Chúa làm chơi

Lễ Phục Sinh và Lễ Ngũ Tuần 2013

Lễ Vượt Qua (1)

Lễ Vượt Qua 2016

Lễ Vượt Qua Năm 2011

Linh Hồn Là Chiến Trường

Loài Người (01): Nguồn Gốc

Loài Người (02): Linh Hồn

Loài Người (03): Tâm Thần

Loài Người (04): Một Số Câu Thánh Kinh Liên Quan đến Tâm Thần – Kỳ 1

Loài Người (05): Một Số Câu Thánh Kinh Liên Quan đến Tâm Thần – Kỳ 2

Loài Người (06): Một Số Câu Thánh Kinh Liên Quan đến Tâm Thần – Kỳ 3

Loài Người (07): Như Hình Thiên Chúa, Giống Như Thiên Chúa

Loài Người (08): Xác Thịt

Loài Người (09): Được Dựng Nên Mới Trong Đấng Christ

Loài Người (10): Quá Khứ, Hiện Tại, và Tương Lai – Phần 1

Loài Người (10): Quá Khứ, Hiện Tại, và Tương Lai – Phần 2

Loài Người (11): Biện Giáo về Linh Hồn và Sự Chết Đời Đời

Loài Người (12): Thảo Luận Thần Học

Lời Cảm Tạ Cuối Năm 2015 của Tôi

Lời Cầu Nguyện của Đức Chúa Jesus Christ

Lời Chúa

Lời Chúa – Phần 1

Lời Chúa – Phần 2

Lời Chúa – Phần 3

Lời Chúa – Phước và Họa

Lời Chúa Ở Lại Trong Chúng Ta

Lời Chúc Phước Chúa Dạy

Lời Chứng của Grace Nguyễn

Lời Chứng của Tài Tử Điện Ảnh Trung Quốc: Giang Hoa

Lời Chứng về Hình Tượng

Lời Chứng về Sự Chúa Đi Lại Giữa Hội Thánh

Lời Chứng về Sự Giữ Ngày Sa-bát

Lời Chứng: Cảm Tạ Chúa (NLQ)

Lời Chứng: Cảm tạ Ơn Chúa

Lời Chứng: Chọn Lại Niềm Tin

Lời Chứng: Chúa Biết Lòng Tôi

Lời Chứng: Chúa Cất Hội Thánh Lên

Lời Chứng: Chúa Đã Cứu Tôi Thoát Nạn

Lời Chứng: Chúa Giữ Gìn và Ban Phép Lạ Trên Đời Sống của Tôi

Lời Chứng: Chúa Hằng Chăm Sóc

Lời Chứng: Chúa Sửa Dạy Tôi!

Lời Chứng: Chúa Thật Đã Nhậm Lời Cầu Xin

Lời Chứng: Chúa Tìm Tôi

Lời Chứng: Cuộc Đời Mới Trong Chúa

Lời Chứng: Dâng Chúa Lời Tạ Ơn

Lời Chứng: Dâng Chúa Lòng Biết Ơn (BQH)

Lời Chứng: Dâng Chúa Lòng Biết Ơn (NTNQ)

Lời Chúng: Dâng Lời Cảm Tạ Chúa

Lời Chứng: Dâng Lời Tạ Ơn Lên Thiên Chúa (2017)

Lời Chứng: Đức Chúa Trời Sắm Sẵn

Lời Chứng: Được Chúa Cứu

Lời Chứng: Khải Tượng về Ngày Sau Rốt

Lời Chứng: Lễ Tạ Ơn 2017 – Những Ơn Phước Trong Trường Thuốc

Lời Chứng: Leon Cảm Ơn Chúa

Lời Chứng: Một Hiện Tượng Nói Tiếng Lạ

Lời Chứng: Nguyên Tắc Thắng Cám Dỗ

Lời Chứng: Ra Khỏi Giáo Hội

Lời Chứng: Ra Khỏi Giáo Hội Công Giáo – Nguyễn Ngọc Thanh

Lời Chứng: Tình Chúa Yêu Tôi – Nguyễn Thái Lê

Lời Chứng: Tình Yêu Chúa Chiếu Sáng Đời Tôi

Lời Chứng: Tôi Đã Thù Ghét Chúa và Đạo Chúa!

Lời Chứng: Tôi Tin Nhận Chúa

Lời Chứng: Tôi Từ Bỏ Nói “Tiếng Lạ” – Đặng Thiên Tứ

Lời Chứng: Trở Về Cùng Lẽ Thật

Lời Chứng: Trong Tình Yêu của Chúa – Grace Nguyễn

Lời Tâm Tình 15.10.2011

Lòng Biết Ơn

Lòng tin và đức tin

Luật Pháp của Đức Chúa Trời, Luật Pháp của Đấng Christ, và Luật Pháp của Đức Thánh Linh

Mạng Lệnh của Thiên Chúa về Thức Ăn của Loài Người

Mão Triều Thiên

Môn Đồ Đấng Christ Nên Bầu Cử Như Thế Nào?

Một Chút Tâm Tình

MP3 CD_11: Các Bài Giảng Trong Năm 2012

Mục đích của cuộc sống

Mười Điều Răn: (01) Điều Răn Thứ Nhất

Mười Điều Răn: (02) Điều Răn Thứ Nhì

Mười Điều Răn: (03) Điều Răn Thứ Ba

Mười Điều Răn: (04) Điều Răn Thứ Tư

Mười Điều Răn: (05) Điều Răn Thứ Năm

Mười Điều Răn: (06) Điều Răn Thứ Sáu

Mười Điều Răn: (07) Điều Răn Thứ Bảy

Mười Điều Răn: (08) Điều Răn Thứ Tám

Mười Điều Răn: (09) Điều Răn Thứ Chín

Mười Điều Răn: (10) Điều Răn Thứ Mười

Mười Điều Răn: (11) Điều Răn và Luật Pháp – Phần Một & Phần Hai

Mười Điều Răn: (12) Điều Răn và Luật Pháp – Phần Ba

Mười Điều Răn: (13) Điều Răn và Luật Pháp – Phần Bốn

Mười Điều Răn: Những Lý Luận Chống Nghịch Sự Vâng Giữ Điều Răn và Luật Pháp – Phần 1

Mười Điều Răn: Những Lý Luận Chống Nghịch Sự Vâng Giữ Điều Răn và Luật Pháp – Phần 2

Mười Điều Răn: Những Lý Luận Chống Nghịch Sự Vâng Giữ Điều Răn và Luật Pháp – Phần 3

Mười Điều Răn: Những Lý Luận Chống Nghịch Sự Vâng Giữ Điều Răn và Luật Pháp – Phần 4

Mười Điều Răn: Những Lý Luận Chống Nghịch Sự Vâng Giữ Điều Răn và Luật Pháp – Phần 5

Năm 2012-2013 của Tôi

Năm Mới Thử Thách Mới

NCKHTTK – I Cô-rinh-tô 5:4-5

NCKHTTK – II Sa-mu-ên 24:1 và I Sử Ký 21:1

NCKHTTK – Xuất Ê-díp-tô Ký 4:24-26

NCKHTTK I Cô-rinh-tô 3:9-15

Nên thánh

Nếu Đức Chúa Jesus không sống lại…

Nếu Đức Chúa Jesus không sống lại… (2)

Ngày Chúa Đến Đã Gần

Ngày Sinh của Đức Chúa Jesus

Ngày Tận Thế Theo Thánh Kinh

Nghe MP3 Bài Giảng Mới Mỗi Tuần (2018)

Nghe MP3 Bài Giảng Mới Mỗi Tuần (2019)

Nghe mp3 Chú Giải Ma-thi-ơ

Người chăn và bầy chiên

Người Công Bình

Người Công Bình của Đức Chúa Trời

Người Công Giáo và Lời Chúa

Người Lính Giỏi của Thiên Chúa

Người Thiên Quốc: Cuộc Vượt Ngục Lạ Lùng

Nguồn Gốc và ý Nghĩa của Halloween

Nguồn Sự Sống

Nguyên Tắc Được Thịnh Vượng Trong Chúa

Nguyên Tắc Giảng Tin Lành

Nhận Định về Lời Chứng "Hãy Chuẩn Bị Gặp Chúa của Bạn" (1)

Nhận Định về Lời Chứng "Hãy Chuẩn Bị Gặp Chúa của Bạn" (2)

Nhật Thực Toàn Phần Năm 2017

Nhiệm Vụ của Môn Đồ Đấng Christ – Phần 1

Nhiệm Vụ của Môn Đồ Đấng Christ – Phần 2

Những Bí Ẩn Đàng Sau Hiện Tượng “Đức Mẹ Maria Hiện Ra” – Phần 1

Những Bí Ẩn Đàng Sau Hiện Tượng “Đức Mẹ Maria Hiện Ra” – Phần 2

Những Bí Ẩn Đàng Sau Hiện Tượng “Đức Mẹ Maria Hiện Ra” – Phần 3

Những Bí Ẩn Đàng Sau Hiện Tượng “Đức Mẹ Maria Hiện Ra” – Phần 4

Những Câu Thánh Kinh Hiệu Đính (01): Từ Ma-thi-ơ đến Lu-ca

Những Câu Thánh Kinh Hiệu Đính (02): Từ Giăng đến Công Vụ Các Sứ Đồ

Những Điều để Cảm Tạ Đức Chúa Trời (2016)

Những giấc mơ và khải tượng

Những Kẻ Được Cứu Chuộc

Những Kẻ Được Lựa Chọn

Những Kẻ Được Tái Sinh

Những Ngày Sau Cùng

Những Phép Lạ Trong Ngày Thứ Nhất Sau Khi Chúa Phục Sinh

Những Sự Cám Dỗ và Thử Thách

Những Tín Lý và Quan Điểm Thần Học Nghịch Thánh Kinh Của Giáo Hội Cơ-đốc Phục Lâm An Thất Nhật

Những Ưu Tiên Trong Đời Sống Thật

Những Việc Phải Làm

Niềm Vui Trọn Vẹn

Nước Mỹ – Sô-đôm và Gô-mô-rơ Kế Tiếp?

Nước Trời (01): Sự rao giảng

Nước Trời (02): Thực chất và đặc tính

Nước Trời (03): Thật và giả

Nước Trời (04): Tiềm lực

Nước Trời (05): Giá trị

Nước Trời (06): Sự tuyển chọn

Nước Trời (07): Công giá và Phần thưởng

Nước Trời (08): Sự kêu gọi và sự lựa chọn

Nước Trời (09): Sự phán xét người chăn

Nước Trời (10): Sự Phán Xét Bầy Chiên

NYTTN_Tôi Đã Được Dựng Nên…

NYTTN: Ba Ngôi Thiên Chúa

NYTTN: Cách Đặt Vấn Đề

NYTTN: Cảm Giác Bình An

NYTTN: Chết cho Chúa

NYTTN: Chiếc Áo Lễ

NYTTN: Chúa Đếm Những Bước Lang Thang của Tôi

NYTTN: Chúa Phán, Chúa Dạy, Chúa Cảm Động

NYTTN: Chuẩn Bị cho Thân Thể Xác Thịt Đời Sau

NYTTN: Cơ Nghiệp của Đức Chúa Trời

NYTTN: Cơ-đốc Giáo và Cơ-đốc nhân

NYTTN: Con của Đức Chúa Trời

NYTTN: Của Cải Xứ Ai-cập và Xứ Ca-na-an

NYTTN: Của Lễ Chay và Lễ Quán

NYTTN: Của Lễ Hằng Hiến

NYTTN: Của Lễ Thù Ân

NYTTN: Cùng, Lại, Với

NYTTN: Đặc Tính của Đức Tin

NYTTN: Đặc Tính của Tình Yêu

NYTTN: Đền Thờ Thiên Chúa

NYTTN: Đi, Đứng, Ngồi – Phần 1

NYTTN: Đi, Đứng, Ngồi – Phần 2

NYTTN: Địa Vị Con Đức Chúa Trời

NYTTN: Địa Vị Làm Con và Quan Hệ Cha Con

NYTTN: Đức Tin

NYTTN: Đức Tin của Cơ-đốc Nhân tại Nepal

NYTTN: Đức Tin Sống Động

NYTTN: Hãy Bắt Chước Phao-lô

NYTTN: Hên Xui, May Rủi, Phước Họa

NYTTN: Hết Lòng Làm Như Làm cho Chúa

NYTTN: Hình Phạt Bị Đóng Đinh Trên Thập Tự Giá

NYTTN: Hội của Sa-tan

NYTTN: Hội Thánh của Đức Chúa Trời

NYTTN: Hôn Nhân: Chuẩn Bị

NYTTN: Hôn Nhân: Ghen

NYTTN: Hôn Nhân: Khôn Như Rắn và Đơn Sơ Như Bồ Câu

NYTTN: Hôn Nhân: Lễ Nghi

NYTTN: Hôn Nhân: Ly Thân và Ly Hôn

NYTTN: Hôn Nhân: Nguồn Gốc, Ý Nghĩa, và Mục Đích

NYTTN: Hôn Nhân: Sinh Hoạt Tính Dục

NYTTN: Hôn Nhân: Tình Chồng Nghĩa Vợ

NYTTN: Kẻ Chẳng Tin

NYTTN: Khôn Khéo và Đơn Sơ

NYTTN: Lời Cầu Nguyện Trong Danh Chúa

NYTTN: Lời Xưng Tội Bởi Lý Trí và Lời Xưng Tội Bởi Thần Trí

NYTTN: Luật Pháp và Ân Điển

NYTTN: Lý Trí và Tình Cảm Trong Chúa

NYTTN: Một Ngày Lịch Sử Trọng Đại

NYTTN: Mục Đích của Sự Thử Thách

NYTTN: Mức Độ của Đức Tin – Phần 1

NYTTN: Mức Độ của Đức Tin – Phần 2

NYTTN: Mức Độ của Đức Tin – Phần 3

NYTTN: Nền Tảng của Hội Thánh

NYTTN: Nghe Tiếng Chúa

NYTTN: Nguồn Gốc của Sự Cám Dỗ

NYTTN: Nguồn Gốc của Sự Giận

NYTTN: Ngụy Biện và Thực Tế

NYTTN: Nhận Lỗi và Sửa Lỗi

NYTTN: Những Kẻ Ô Uế

NYTTN: Những Kẻ Thích Rác

NYTTN: Những Kẻ Thù Nghịch Thập Tự Giá của Đấng Christ

NYTTN: Sống Cho Chúa

NYTTN: Sự Hạ Mình Xin Lỗi

NYTTN: Sự Thần Tượng Hóa và Sự Tư Vị

NYTTN: Thắc Mắc và Ngụy Biện về Ngày Sa-bát

NYTTN: Thập Tự Giá của Đấng Christ

NYTTN: Thập Tự Giá của Người Theo Đấng Christ

NYTTN: Thập Tự Giá và Thánh Giá

NYTTN: Thiên Chúa

NYTTN: Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa

NYTTN: Thiên Chức của Hội Thánh

NYTTN: Thử Thách và Cám Dỗ

NYTTN: Thuộc về Chúa

NYTTN: Tín Đồ, Môn Đồ, và Thánh Đồ

NYTTN: Tội Tà Dâm

NYTTN: Tôi Tớ Chúa

NYTTN: Trang Sức Thánh

NYTTN: Trung Tín về Của Bất Nghĩa

NYTTN: Tự Mình Thánh Hóa

NYTTN: Tương Lai của Hội Thánh

NYTTN: Về Sự Phán Xét và Sự Định Tội

NYTTN: Xác Chết và Chim Ó

NYTTN: Ý Chúa và Lời Cầu Nguyện của Chúng Ta

Phép Lạ Chúa Làm

Phục Sinh Trong Đấng Christ

Phước cho Những Ai Có Lòng Trong Sạch

Phước Hạnh Ở Trong Chúa

Quan Hệ Vợ Chồng Trong Chúa

Quốc Thái Dân An

Quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời

Rửa Mặt và Rửa Chân

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (01)

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (11)

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa”

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (02)

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (03)

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (04)

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (05)

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (06)

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (07)

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (08)

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (09)

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (10)

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (12)

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (13)

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (14)

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (15)

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (16)

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (17)

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (18)

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (19)

Sai Lầm Nghiêm Trọng Trong Một Số Bản Dịch Thánh Kinh Việt Ngữ

Slideshow Lời Chúa 10/2016

Slideshow Lời Chúa Tháng 06/2017

Sống cho Chúa

Sống Đạo Là Gì?

Sống Mà Chết

Sống Thánh Khiết

Sự Bách Hại

Sự Bình an trong Chúa

Sự Cám Dỗ

Sự Chết & Sự Sống Trong Đấng Christ

Sự Công Bình của Ðức Chúa Trời

Sự Cứu Rỗi: (01) Sự Xưng Nghĩa

Sự Cứu Rỗi: (02) Sự Tái Sinh

Sự Cứu Rỗi: (03) Những Câu Thánh Kinh Liên Quan đến Sự Tái Sinh

Sự Cứu Rỗi: (04) Mối Tương Quan Giữa Chức Vụ Tế Lễ Thời Cựu Ước và Thời Tân Ước

Sự Cứu Rỗi: (05) Sự Thánh Hóa

Sự Cứu Rỗi: (06) Ý Nghĩa Một Số Câu Thánh Kinh Liên Quan đến Sự Thánh Hóa

Sứ Điệp Đầu Năm 2011: Hãy Biến Hóa Bởi Sự Đổi Mới của Tâm Thần

Sứ Điệp Đầu Năm 2011: Xây Trên Nền Đấng Christ

Sự Giao Thông với Chúa và Vâng Lời Ngài

Sự Giúp Nhau về Tiền Bạc của Con Dân Chúa

Sự Hiểu Biết Lời Chúa và Sự Dịch Thánh Kinh

Sự Mầu Nhiệm Của Tình Yêu Vợ Chồng Trong Chúa

Sự Mầu Nhiệm Được Tỏ Ra Trong Thần Trí

Sự Nhóm Họp Trong Các Giáo Hội, Giáo Phái

Sự Phán Xét Toàn Thế Gian Đang Đến

Sự Sống Đời Đời và Sự Chết Đời Đời

Sự Thành Tín của Đức Chúa Trời

Sự Thật về “Nói Tiếng Lạ”

Sự Tiền Định của Đức Chúa Trời và Sự Tự Chọn của Loài Người

Sự Trông Cậy Hạnh Phước

Sự Vâng Lời Tốt Hơn Của Tế Lễ

Sự Yêu Thương và Sự Đoán Xét (1)

Sự Yêu Thương và Sự Đoán Xét (2)

Sự Yêu Thương và Sự Đoán Xét (3)

Tác Động của Ân Điển

Tâm Lý, Tâm Lý Học, và Tâm Lý Học của Thế Gian

Tâm Tình Cảm Tạ – Tim Huỳnh

Tâm Tình Mục Vụ 16/07/2010

Tâm Tình Mục Vụ 22/07/2010

Tận Thế vào Ngày 21.05.2011?

Tên riêng của Đức Chúa Trời: YHVH

Thần Trí và Tiếng Chúa

Thánh hóa

Thánh Kinh Không Hủy Bỏ Cũng Không Thay Đổi Điều Răn Thứ Tư

Thank You! Lord!

Thảo Luận Về "Các hiện tượng người chết sống lại"

Thảo Luận Về Sự Thực Hữu Của Hỏa Ngục

Thế Nào Là Tin Chúa Thì Được Cứu?

The Star of Bethlehem

Thi Thiên 100: Bài Ca Cảm Tạ

Thi Thiên 19:1

Thi Thiên 23

Thi Thiên 90:12

Thiên Chúa: 000_Lời Nói Đầu

Thiên Chúa: 001_Khái Niệm và Đức Tin

Thiên Chúa: 002_Thánh Kinh

Thiên Chúa: 003_Ê-lô-him

Thiên Tượng Ngày 23/09/2017

Thoát Khỏi Quyền Lực "Nói Tiếng Lạ" – Vương Thị Thu

Thời Kỳ Chúa Đến

Thời Sự & Thánh Kinh

Thời Sự 05/08/2010

Thời Sự 2013 và các Thiên Tượng 2014-2015

Thời Sự: 15.04.2011

Thời Sự: Mặt Trời Bùng Nổ Dữ Dội

Thời Sự: Nền Văn Minh Sẽ Chấm Dứt Vào Năm 2013?

Thông Báo về Francis Hùng

Thông Báo: Địa Chỉ Mới của Các Video Clip Bài Giảng

Thông báo: Đọc Thánh Kinh Trên Mạng

Thông Báo: Giảng Chú Giải Thánh Kinh

Thông Báo: Nghe và Download Các Hồ Sơ Audio và Chân Giả Luận

Thông Báo: Phát Hành Sách Chân Giả Luận Tại Hoa Kỳ

Thông Báo: Quyết Định Phân Rẽ Với Anh Lê Anh Huy

Thông Báo: Về Bài Viết “Bảy Sự Lừa Dối…”

Thuộc về Chúa

Thưởng và Phạt

Tiệc Thánh (1): I Cô-rinh-tô 11:23 – Điều Tôi Đã Dạy Cho Anh Em

Tiệc Thánh (2): I Cô-rinh-tô 11:23-24 – Này Là Thân Thể Ta!

Tiệc Thánh (3): I Cô-rinh-tô 11:25-27 – Rao Sự Chết của Chúa

Tiệc Thánh (4): I Cô-rinh-tô 11:28 – Tự Xét Lấy Mình

Tiệc Thánh (5): I Cô-rinh-tô 11:28-32 – Ăn Uống Sự Xét Đoán

Tiệc Thánh: Ăn Thịt Chúa và Uống Máu Chúa

Tiệc Thánh: Hãy Làm Điều Này để Nhớ Ta!

Tiếng Mới và Ân Tứ Nói Ngoại Ngữ

Tiêu Chuẩn của Sự Chọn Lựa

Tín Đồ Đấng Christ Không Nói "Tiếng Lạ"

Tin Lành về Vương Quốc của Đức Chúa Trời

Tín Lý Căn Bản

Tình Dục Là Sự Kết Hợp Hai Người Làm Một

Tính sổ cuộc đời

Tinh Thần Cảm Tạ

Tỉnh Thức và Dè Giữ

Tình Yêu Ban Đầu

Tình Yêu Che Đậy Vô Số Tội Lỗi

Tình Yêu Là Một Quyết Định

TMCN: “Tôi Tớ Chúa” và “Con Cái Chúa”

TMCN: Chữ “chó” Trong Thánh Kinh

TMCN: Đồ

TMCN: Sanh Linh

Tội đến nỗi chết

Tội Lỗi

Tội lỗi (Phần 1): Định nghĩa

Tội lỗi (Phần 2): Hậu quả

Tổng Thống Donal Trump: Ân Điển Cuối Cùng cho Nước Mỹ

Trách Nhiệm của Con Dân Chúa Khi Phổ Biến Hoặc Không Phổ Biến Một Bài Giảng

Trái Cân Giả

Trang Sức Thánh

Trong nơi bí mật của lòng

Tự Do Thật

Tuổi Dậy Thì 01: Tâm Lý, Tâm Lý Học, và Lời Chúa

Tuổi Dậy Thì 02: Nỗi Buồn Không Tên

Tuổi Dậy Thì 03: Hiện Tại và Tương Lai

Tuổi Dậy Thì 04: Làm Chủ Tâm Trạng

Tuổi Dậy Thì 05: Sự Vâng Phục Các Quyền

Tuổi Dậy Thì 06: Áp Lực của Bạn Bè và Áp Lực của Dư Luận

Tuổi Dậy Thì 07: Áp Lực của Sự Cám Dỗ Phạm Tà Dâm

Tuổi Dậy Thì 08: Bắt Nạt và Bị Bắt Nạt

Tuổi Dậy Thì 09: Tình Yêu và Lòng Ghen

Tuổi Dậy Thì 10: Tình Yêu Nam Nữ và Tình Dục

Tường Trình Thu Chi Quỹ Phát Hành Chân Giả Luận

Vài Con Số

Vì Chữ Thì Giết Nhưng Đấng Thần Linh Thì Ban Sự Sống

Vì Sự Vinh Quang của Thiên Chúa

Video Chân Giả Luận: 01 Xem Địa Lý

Video Chân Giả Luận: 02 Chọn Ngày, Xem Hướng

Video Chân Giả Luận: 03 Đoán Số

Video Chân Giả Luận: 04 Xem Tướng

Video Chân Giả Luận: 05 Bói Quẻ, Xin Xăm, Đoán Chữ

Video Chân Giả Luận: 06 Các Thần Giả

Video Chân Giả Luận: 07 Ngọc Hoàng

Video Chân Giả Luận: 08 Lão Tử

Video Chân Giả Luận: 09 Tiên Thuật

Video Chân Giả Luận: 10 Quan Công

Video Chân Giả Luận: 11 Thành Hoàng

Video Chân Giả Luận: 12 Thổ Địa

Video Chân Giả Luận: 13 Phật Thích Ca

Video Chân Giả Luận: 14 Thuyết Luân Hồi

Video Chân Giả Luận: 15 Quan Âm

Video Chân Giả Luận: 16 Diêm Vương

Video Chân Giả Luận: 17 Bà Chúa Ngọc và Bà Liễu Hạnh

Video Chân Giả Luận: 18 Đạo Nho và Tin Lành

Video Chân Giả Luận: 19 Không Thờ Lạy Khổng Tử

Video Chân Giả Luận: 20 Thờ Lạy Tổ Tông

Video Chân Giả Luận: 21 Mộc Chủ Bài Vị

Video Chân Giả Luận: 22 Đốt Giấy Tiền Vàng bạc

Video Chân Giả Luận: 23 Thế Nào Là Hiếu Thật

Video Chân Giả Luận: 24 Không Lạy Xác Chết

Video Chân Giả Luận: 25 Đức Chúa Trời

Video Chân Giả Luận: 26 Đức Chúa Trời Trọn Tài, Trọn Trí, Trọn Lành

Video Chân Giả Luận: 27 Đức Chúa Trời Dựng Nên Người Dữ

Video Chân Giả Luận: 28 Chân Thần Sinh Ra Thú Dữ

Video Chân Giả Luận: 29 Một Chúa Cai Quản Cả Trời Đất Muôn Vật

Video Chân Giả Luận: 30 Chân Thần Bởi Đâu Sinh Ra

Video Chân Giả Luận: 31 Chân Thần Không Có Đầu Tiên và Cuối Cùng

Video Chân Giả Luận: 32 Không Nhìn Thấy Chân Thần Được

Video Chân Giả Luận: 33 Đức Chúa Trời và Thượng Đế

Video Chân Giả Luận: 34 Thiên Đàng và Hỏa Ngục

Video Chân Giả Luận: 35 Linh Hồn

Video Chân Giả Luận: 36 Thiên Sứ, Ma Quỷ, và Linh Hồn Loài Người

Video Chân Giả Luận: 37 Ma Quỷ Ở Thế Gian

Video Chân Giả Luận: 38 Sự Công Bình của Đức Chúa Trời

Video Chân Giả Luận: 39 Sự Nhân Từ của Đức Chúa Trời

Video Chân Giả Luận: 40 Chúa Sinh Người Có Thứ Bậc

Video Chân Giả Luận: 41 Thờ Lạy Đức Chúa Trời Như Thế Nào

Video Chân Giả Luận: 42 Đức Chúa Jesus Cao Trọng Hơn Các Thánh Hiền

Video Chân Giả Luận: 43 Đức Chúa Jesus Chuộc Tội Loài Người

Video Chân Giả Luận: 44 Sự Tích Đức Chúa Jesus Là Thật

Video Chân Giả Luận: 45 Ai Tin Chúa Phải Chịu Báp-tem

Video Chân Giả Luận: 46 Người Nam Người Nữ Đều Phải Tin Chúa

Video Chân Giả Luận: 47 Đạo Chúa Có Mười Điều Răn

Video Chân Giả Luận: 48 Tín Đồ Ăn Ở Không Hợp Đạo

Video Chân Giả Luận: 49 Đạo Thật Chẳng Luận Gốc Từ Đâu

Video Chân Giả Luận: 50 Chớ Xem Việc Theo Tin Lành Làm Khó

Video Chân Giả Luận: 51 Phải Tin Theo Chúa Mới Được Phước

Video Chân Giả Luận: 52 Phải Kíp Tin Theo Chúa

Video Chân Giả Luận: 53 Bức Tranh của Cuộc Đời

Video Chân Giả Luận: 54 Đạo Nào Cũng Tốt

Video Chân Giả Luận: 55 Lòng Tin và Đức Tin

Video Chân Giả Luận: 56 Lời Tâm Tình của Ban Hiệu Đính

Video: Đấng Thánh

Video: Điều Quan Trọng Nhất

Video: Giờ Thứ 25 (1)

Video: Giờ Thứ 25 (2)

Video: Khải Tượng về Tội Lỗi Trong Hội Thánh và Những Người Bị Bỏ Lại

Video: Nhất Bản Vạn Lợi

Video: Thoát Khỏi Tà Linh Nói Tiếng Lạ

Video: Thời Kỳ Chúa Đến

Video: Tinh Thần Cảm Tạ

Video: Về từ hỏa ngục

Việc Chúa Làm Ra

Vui mừng trong mọi cảnh ngộ

Xin Đừng Gọi Tôi “Mục Sư”

Xưng Tội

Ý Chúa

Ý Nghĩa Các Phép Báp-tem Trong Thánh Kinh

Ý Nghĩa Của Tin Lành Cứu Rỗi

Ý Nghĩa I Cô-rinh-tô 9:11-27 (1)

Ý Nghĩa I Cô-rinh-tô 9:11-27 (2)

Ý nghĩa thập tự giá

Ý Nghĩa Tổng Quát của Mười Điều Răn

Yêu Thương và Ghen Ghét