Nghe mp3 Chú Giải Ma-thi-ơ

Kính mời quý con dân Chúa bấm vào nối mạng dưới đây để nghe những bài giảng chú giải sách Ma-thi-ơ : https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/107_chugiaimathio

Hỏi & Đáp: Ly Thân và Ly Dị

Huỳnh Christian Timothy Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MDk0MzY5X3FhM2Va hoặc: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/111_hoivadap Bấm vào nút “play” ► để nghe:  

Hỏi & Đáp: Ghen

Huỳnh Christian Timothy Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài Hỏi & Đáp này https://www.opendrive.com/folders?MV85MDk0MzY5X3FhM2Va Bấm vào nút “play” ► để nghe: