3,247 views

Hôn Nhân: Bảy Điều Cơ Bản Trong Đời Sống Vợ Chồng

Bảy Điều Cơ Bản Trong Đời Sống Vợ Chồng

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Đời sống của vợ chồng trong Chúa khác xa với đời sống vợ chồng của người thế gian. Đời sống vợ chồng trong Chúa sẽ luôn là tuyệt vời hạnh phúc, nếu cả vợ lẫn chồng đều thật lòng kính sợ Chúa và vâng phục Ngài trên hết mọi sự. Lời Chúa là Thánh Kinh dạy cho chúng ta bảy điều cơ bản về đời sống của vợ chồng trong Chúa, như sau:

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này,
có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
OpenDrive: https://od.lk/f/MV8xNjYzMTc3NDRf
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/201806-baydieucobantrongdoisongvochong
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/d0d1mjn2dwcy1cm/201806_BayDieuCoBanTrongDoiSongVoChong.mp3

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
Amazon Drive: https://www.amazon.com/clouddrive/share/EERPUwTASJiTF0aRyt5inO35U3LZbPYs8qE7kOvo5oU
MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Ngày Chúa đến đã quá gần. Kính xin quý con dân Chúa tích cực bằng mọi phương tiện, mọi cách phổ biến bài giảng này đến tất cả những con dân Chúa mình quen biết, để dự phần trong việc gây dựng lẫn nhau trong Hội Thánh, giúp nhau sống đúng theo Lời Chúa, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Xin cám ơn quý con dân Chúa. (Xin đọc bài này: http://www.timhieutinlanh.com/trach-nhiem-cua-con-dan-chua-khi-pho-bien-hoac-khong-pho-bien-mot-bai-giang/).

1. Không Ngừa Thai:

Mệnh lệnh của Thiên Chúa ban cho loài người là: “Hãy sinh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá biển, loài chim trời cùng mỗi vật sống hành động trên mặt đất.” Vì thế, con dân Chúa không ngừa thai, dù là dưới bất cứ hình thức nào. Và đương nhiên con dân Chúa cũng không phá thai, vì phá thai vừa là một hình thức tránh mang thai vừa là một hình thức giết người, phạm điều răn của Đức Chúa Trời.

Sáng Thế Ký 1:27-28 “Thiên Chúa đã sáng tạo loài người như hình Ngài; Ngài đã sáng tạo loài người như hình Thiên Chúa; Ngài đã sáng tạo họ, nam và nữ. Thiên Chúa ban phước cho họ và phán với họ rằng: Hãy sinh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá biển, loài chim trời cùng mỗi vật sống hành động trên mặt đất.”

2. Không Làm Dâu, Không Ở Rể, Không Ly Dị:

Mệnh lệnh của Thiên Chúa ban cho người nam là: “sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và hai người sẽ nên một thịt”. Vì thế, trong Chúa, mỗi đôi vợ chồng là một gia đình mới, riêng biệt với gia đình của cha mẹ đôi bên; không có chuyện làm dâu hoặc ở rể theo phong tục của người thế gian. Vợ chồng cũng không được ly dị, trừ khi có người ngoại tình, hoặc phạm tội mà không ăn năn, bị Hội Thánh dứt thông công.

Sáng Thế Ký 2:24 “…người nam sẽ lìa cha mẹ mình, mà dính díu với vợ mình; và họ sẽ trở nên một thịt.”

Ma-thi-ơ 19:4-5 “Ngài trả lời, phán với họ: Các ngươi chưa đọc rằng, Đấng dựng nên đã dựng nên họ, nam và nữ, vào lúc ban đầu; và phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và hai người sẽ nên một thịt hay sao?”

3. Vợ Phải Vâng Phục Chồng Trong Mọi Sự như Vâng Phục Chúa:

Mệnh lệnh của Chúa ban cho những người làm vợ là: “Hãy vâng phục chồng mình như {vâng phục} Chúa” và “{vâng phục} chồng mình trong mọi sự.” Vì thế, vợ phải vâng phục chồng cách tuyệt đối trong mọi sự, miễn là ý muốn của chồng không nghịch lại Thánh Kinh. Vợ không thể vì vâng phục ai khác (ngoài Chúa) mà không vâng phục chồng, kể cả ông bà, cha mẹ…

Ê-phê-sô 5:22-24 “Hỡi những người vợ! Hãy vâng phục chồng mình như {vâng phục} Chúa. Vì chồng là đầu của vợ, như Đấng Christ là đầu của Hội Thánh, và Ngài là Đấng Giải Cứu của thân thể. Vậy nên, như Hội Thánh vâng phục Đấng Christ, thì những người vợ cũng phải {vâng phục} chồng mình trong mọi sự.”

4. Chồng Phải Yêu Vợ và Hy Sinh cho Vợ như Đấng Christ Yêu và Hy Sinh cho Hội Thánh:

Mệnh lệnh của Chúa ban cho những người làm chồng là: “Hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh…” Vì thế, chồng luôn đặt hạnh phúc của vợ trên hết mọi sự, trên hết mọi người khác (ngoại trừ Thiên Chúa), trên cả anh chị em, cha mẹ, ông bà, và trên cả con cái. Chồng sẽ luôn chiều theo những ý muốn của vợ, nếu những ý muốn ấy không nghịch lại Thánh Kinh và nằm trong khả năng của chồng. Chồng phải hy sinh cho vợ như Đấng Christ hy sinh cho Hội Thánh. Chồng không thể vì bất cứ lý do gì mà hy sinh cho ai khác trước khi hy sinh cho vợ. Nói cách khác khi cần phải chọn giữa hy sinh cho vợ và bất cứ ai khác, chồng phải chọn hy sinh cho vợ.

Ê-phê-sô 5:25 “Hỡi những người chồng! Hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh…”

5. Vợ Chồng Phải Giữ Sự Thánh Khiết nơi Phòng Ngủ:

Hôn nhân là quan hệ duy nhất giữa loài người cho phép người nam và người nữ có sự ham muốn tình dục đối với nhau và được quan hệ tình dục với nhau. Vì thế, tất cả mọi hình thức thỏa mãn nhu cầu tình dục ngoài quan hệ vợ chồng đều là tội lỗi, và tội lỗi làm cho thân thể của một người trở nên ô uế. Người ta có thể làm cho phòng ngủ trở thành ô uế khi ngoại tình, khi kết hôn với người cùng giới tính mà Thánh Kinh gọi chung là đĩ đực, khi sử dụng các hình ảnh, phim, truyện, dụng cụ khiêu dâm, kích thích tình dục trong quan hệ tình dục của vợ chồng.

Hê-bơ-rơ 13:4 “Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, nơi phòng ngủ chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt những đĩ đực và những kẻ ngoại tình.”

6. Vợ Chồng Không Được Từ Chối Quan Hệ Tình Dục Với Nhau:

Ngoại trừ lý do chính đáng về sức khoẻ, vợ chồng không được từ chối nhau về sự quan hệ tình dục. Kể cả ý muốn biệt riêng thời gian để cầu nguyện với Chúa cũng không phải là lý do chính đáng để từ chối.

I Cô-rinh-tô 7:5 “Các anh chị em đừng từ chối nhau, trừ khi cùng bằng lòng dành một thời gian chuyên việc kiêng ăn và cầu nguyện, rồi trở lại cùng nhau, để Sa-tan không cám dỗ các anh chị em khi các anh chị em thiếu kiềm chế.”

7. Vợ Chồng Không Nên Quan Hệ Tình Dục Trong Những Ngày Thân Thể Người Vợ Không Tinh Sạch:

Trong suốt thời kỳ thân thể của người vợ không được tinh sạch, như đang khi hành kinh, hoặc sau khi sinh đẻ, thì vợ chồng nên tránh sự quan hệ tình dục, để bảo vệ cho sức khoẻ của người vợ. Các thời kỳ đó là: Bảy ngày kể từ ngày có kinh nguyệt. Bốn mươi ngày sau khi sinh con trai. Tám mươi ngày sau khi sinh con gái.

Lê-vi Ký 15:19 “Khi nào một người nữ có kinh nguyệt, phải chịu ô uế trong bảy ngày; bất cứ ai đụng đến người, sẽ bị ô uế đến chiều tối.”

Lê-vi Ký 12:2 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên rằng: Khi nào một người đàn bà thụ thai và sinh một con trai, thì phải bị ô uế trong bảy ngày, như trong kỳ kinh nguyệt.”

Lê-vi Ký 12:4 “Kế đó, người đàn bà phải kiêng trong ba mươi ba ngày đang khi máu mình được sạch, không nên đụng một vật thánh nào hay là đi tới nơi thánh cho đến kỳ làm thanh sạch được trọn rồi.”

Lê-vi Ký 12:5 “Còn nếu người sinh con gái, thì sẽ bị ô uế trong hai tuần, như trong kỳ kinh nguyệt; phải kiêng trong sáu mươi sáu ngày để cho máu mình được sạch.”

Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta những hướng dẫn rất là rõ ràng về các điều căn bản trong đời sống vợ chồng. Chúng ta chỉ cần hết lòng kính sợ Chúa, vâng phục Ngài, thì đời sống của chúng ta luôn ngập tràn hạnh phúc, cho dù chúng ta có phải vượt qua bao nhiêu khó khăn, thử thách mà Chúa cho phép xảy đến trong đời sống của chúng ta.

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

15/04/2018

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible. Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.