1,324 views

Năm Mới Thử Thách Mới

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Năm Mới Thử Thách Mới

Cách nay hơn 4,000 năm, có một người sống một đời sống trọn vẹn và ngay thẳng, đẹp lòng Thiên Chúa. Ông kính sợ Thiên Chúa, lánh khỏi điều ác, được chính Ngài làm chứng tốt cho trước các thiên sứ và Sa-tan. Người ấy là ông Gióp. Câu chuyện về sự Sa-tan cám dỗ ông, Thiên Chúa thử thách ông đã được chính ông ghi lại một cách sống động trong sách Gióp. Giữa cơn hoạn nạn lớn, ông đã cầu hỏi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu như sau:

Loài người là gì mà Ngài làm cho cao trọng? Mà Ngài đặt lòng Ngài trên nó? Mà Ngài viếng thăm mỗi sáng sớm, và thử thách từng khoảnh khắc?” (Gióp 7:17-18).

Lời cầu hỏi của Gióp nêu lên bốn lẽ thật quan trọng:

Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

 Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/bg32n81k3d3w0i5/201704_NamMoiThuThachMoi.mp3
OpenDrive: https://od.lk/d/MV8xNDkzMTMxNTlf/201704_NamMoiThuThachMoi.mp3
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/201704-nam-moi-thu-thach-moi

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

 • Thiên Chúa ban cho loài người một địa vị cao trọng: Ngài đã dựng nên loài người như hình Ngài, như tượng Ngài, tức là bao phủ loài người bằng sự vinh quang của Ngài; và Ngài giao cho loài người quyền quản trị đất cùng muôn vật trên đất. Mục đích của Thiên Chúa đối với loài người sẽ không bao giờ thay đổi.

 • Thiên Chúa yêu loài người: Lòng Thiên Chúa hướng về loài người. Tình yêu của Ngài dành cho loài người vượt quá mọi tri thức. Để cứu chuộc loài người ra khỏi quyền lực của tội lỗi và hậu quả của tội lỗi, Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Lời đã từ bỏ hình thể Thiên Chúa, nhập thế làm người, gánh thay án phạt của tội lỗi cho loài người. Tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người sẽ không bao giờ thay đổi.

 • Thiên Chúa viếng thăm loài người mỗi sáng sớm: Ngài chủ động tìm kiếm sự tương giao với loài người. Ngài muốn loài người bắt đầu một ngày mới bằng sự tương giao với Ngài và nhận phước từ nơi Ngài. Danh từ “buổi sáng sớm” trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ của Thánh Kinh chỉ vào thời điểm mặt trời lố dạng, xua đi bóng đêm. Sự thông công của Thiên Chúa đối với loài người sẽ không bao giờ thay đổi.

 • Thiên Chúa thử thách loài người từng khoảnh khắc: Trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ của Thánh Kinh, trạng từ “từng khoảnh khắc” ra từ động từ “nháy mắt” để chỉ một khoảng thời gian rất ngắn. Loài người còn sống trong thân thể xác thịt hiện tại thì còn phải đối diện với thử thách trong từng khoảnh khắc của đời sống.

Bốn lẽ thật được Gióp nêu ra trong lời cầu hỏi của ông là áp dụng cho loài người khi vừa được Thiên Chúa sáng tạo, vô tội, sống trong sự thông công với Thiên Chúa. Sau khi loài người phạm tội thì bốn lẽ thật ấy chỉ được áp dụng cho những ai có đức tin nơi Thiên Chúa, biết ăn năn tội, như bản thân Gióp, các thánh đồ thời Cựu Ước, và con dân Chúa trong Hội Thánh ngày nay.

Trong những ngày đầu của một năm mới này, chúng ta hãy cùng nhau suy ngẫm về sự Thiên Chúa thử thách loài người trong từng khoảnh khắc. Trước hết, chúng ta hãy hiểu và ghi nhớ rằng:

Cuộc đời của chúng ta, kể từ khi chúng ta đáp lại tiếng gọi của Chúa và đi theo Chúa thì không còn thuộc về thế gian. Vì thế, chúng ta sẽ luôn bị thế gian ghét bỏ và bách hại (Giăng 17:14-16). Chính Đức Chúa Jesus Christ đã tiên tri về sự thế gian sẽ bách hại những ai theo Ngài:

Nếu thế gian ghét các ngươi, thì các ngươi hãy biết rằng, nó đã ghét Ta trước các ngươi. Nếu các ngươi ra từ thế gian thì thế gian sẽ yêu sự thuộc về nó; nhưng vì các ngươi không ra từ thế gian mà Ta đã chọn các ngươi ra khỏi thế gian, bởi vậy, thế gian ghét các ngươi. Hãy nhớ lời Ta đã nói với các ngươi, tôi tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bách hại Ta thì họ cũng bách hại các ngươi. Nếu họ đã giữ lời của Ta thì họ cũng sẽ giữ lời của các ngươi.” (Giăng 15:18-20).

Thế gian không phải chỉ là những người không thuộc về Chúa mà còn là quyền lực của những tà linh đang cai trị thế gian, như Ê-phê-sô 6:12 đã nói rõ:

Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời.”

Kế tiếp, chúng ta cũng cần ghi nhớ rằng, lời kêu gọi của Đức Chúa Jesus Christ đối với tất cả những ai muốn đi theo Ngài là lời kêu gọi: Yêu Chúa trên hết mọi sự và cùng chịu khổ một cách bất công với Ngài trong khi đi theo Ngài:

Nếu có ai đến với Ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em của mình, và chính sự sống của mình nữa thì người ấy không được làm môn đồ của Ta. Còn ai không vác thập tự giá của mình mà đi theo Ta thì không được làm môn đồ của Ta.” (Lu-ca 14:26-27).

Động từ “ghét” dùng trong câu 26 được dùng theo lối dùng trong thành ngữ với nghĩa: “yêu kém hơn”, tức là: yêu cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và chính sự sống của mình kém hơn yêu Chúa [1]. Nhóm chữ “vác thập tự giá của mình” hàm ý: chịu khổ một cách bất công vì danh Chúa. Có một số người cho rằng, lời kêu gọi này chỉ dành riêng cho 12 sứ đồ của Chúa. Tuy nhiên, Lu-ca 14:25 nói rõ, Đức Chúa Jesus Christ phán lời trên đây với đoàn dân đông đang cùng đi với Ngài. Liền sau lời phán ấy, từ câu 28 đến câu 32 của Lu-ca 14, Ngài phán về việc một người muốn xây cất một ngọn tháp thì phải ngồi lại tính toán chi phí, xem có đủ khả năng để hoàn tất hay không; một nhà vua trước khi ra trận phải tính toán xem có khả năng thắng được cuộc chiến hay không. Rồi Ngài kết luận trong câu 33: “Cũng vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không được làm môn đồ của Ta.”

Sau cùng, chúng ta cần hiểu và ghi nhớ rằng, khi chúng ta ở trong sự thử thách là chúng ta được dự phần trong sự thương khó của Đức Chúa Jesus Christ, và chúng ta được kêu gọi để dự phần trong sự thương khó của Ngài:

Có gì là vinh quang nếu các anh chị em kiên trì khi bị đánh vì sự phạm tội của mình? Nhưng nếu các anh chị em làm lành, mà kiên trì trong sự khốn khó, ấy là điều đáng khen đối với Thiên Chúa. Các anh chị em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho các anh chị em, để lại cho các anh chị em một gương, để cho các anh chị em theo dấu chân Ngài.” (I Phi-e-rơ 2:20-21).

Hỡi những người yêu dấu! Khi các anh chị em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng các anh chị em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, để cho đến ngày vinh quang của Ngài hiện ra, thì các anh chị em cũng được vui mừng lớn.” (I Phi-e-rơ 4:12-13).

Khi chúng ta hiểu và ghi nhớ ba điều căn bản trên đây về sự: Con dân Chúa luôn bị thế gian ghét bỏ và bách hại, luôn gánh chịu sự bất công vì danh Chúa, và được kêu gọi để dự phần trong sự thương khó của Đấng Christ, thì chúng ta mới có thể hiểu được rằng: Thiên Chúa cho phép thế gian và quyền lực của những tà linh bách hại con dân của Ngài vì Ngài muốn rèn tập chúng ta trong đức tin, như tác giả Thi Thiên 66 đã nhận biết:

Vì, Thiên Chúa ơi! Ngài đã thử thách chúng tôi. Ngài đã luyện chúng tôi như bạc được luyện.” (Thi Thiên 66:10).

Tuy nhiên, Đức Thánh Linh hứa với chúng ta rằng:

Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào quá sức loài người đến cho các anh chị em. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài không bao giờ để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách quá sức của các anh chị em; nhưng trong sự cám dỗ hoặc thử thách, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi, để các anh chị em có thể chịu được.” (I Cô-rinh-tô 10:13).

Trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh, cùng một danh từ được dùng cho hai nghĩa: cám dỗ và thử thách. Cám dỗ là điều ma quỷ làm ra để xui khiến loài người phạm tội. Thử thách là điều Thiên Chúa làm ra, như Ngài truyền lệnh cho Áp-ra-ham dâng I-sác làm của lễ thiêu, hoặc điều Ngài cho phép xảy ra như Ngài cho phép Sa-tan tấn công ông Gióp, để con dân Chúa thể hiện đức tin của mình. Tất cả những sự cám dỗ đến với con dân Chúa, dù là từ ma quỷ hay do sự tham muốn của bản thân (Gia-cơ 1:4) cũng đều là bởi sự cho phép của Thiên Chúa, để thử thách đức tin của họ.

Mặc dù Thiên Chúa thử thách con dân của Ngài để khiến cho họ nên tinh sạch như bạc đã được luyện trong lửa, nhưng Ngài không hề để cho cám dỗ hoặc thử thách quá sức chịu đựng của mỗi người. Khi đến thời điểm, Ngài sẽ mở đường cho họ ra khỏi. Có khi, sự mở đường lại là sự đem họ ra khỏi thế gian, vào trong sự an nghỉ trong thiên đàng, như trường hợp hàng triệu thánh đồ đã hy sinh mạng sống vì danh Chúa trong suốt gần hai ngàn năm nay. Theo thống kê, từ 2005 đến 2016, mỗi năm có trên 90,000 thánh đồ bị giết vì đức tin; trung bình mỗi sáu phút thì có một thánh đồ chịu chết vì danh Chúa [2], [3]. Hội Thánh Si-miệc-nơ (Khải Huyền 2:8-11), Hội Thánh của những người bị giết vì danh Chúa, đang hiện diện nhiều nơi trong thời đại của chúng ta [4].

Nếu một con chim sẻ, trị giá một nửa đồng xu, không bởi ý của Đức Chúa Trời không thể rơi xuống đất, thì không thể có bất cứ điều gì xảy ra cho con dân của Chúa, mà mỗi người đáng giá hơn một con chim sẻ rất nhiều, nếu không bởi ý muốn của Ngài (Ma-thi-ơ 10:29-31). Thái độ cần có của chúng ta khi đối diện với thử thách, cho dù là khắc nghiệt đến đâu, là thật lòng vui mừng và cảm tạ Chúa trong đức tin:

Hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi, khi các anh chị em rơi vào mọi sự thử thách khác nhau, hãy xem mỗi sự đều là sự vui mừng. Hãy biết rằng, sự thử nghiệm đức tin của các anh chị em đem lại sự nhẫn nại. Nhưng hãy để sự nhẫn nại làm trọn việc nó, để các anh chị em được nên trọn vẹn, không thiếu sót.” (Gia-cơ 1:2-4).

Trong mọi sự hãy tạ ơn, vì ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em là như vậy.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).

Là con dân Chúa thì đương nhiên chúng ta ở trong cuộc chiến thuộc linh chống lại ma quỷ và liên minh hay tay sai của ma quỷ là những người không tin Chúa. Vì thế chúng ta đương nhiên đối diện với thử thách trong từng khoảnh khắc của đời sống. Tuy nhiên, vì chúng ta đang sống trong giai đoạn liền trước Kỳ Tận Thế, trong những ngày sau cùng [5]. Rất có thể chúng ta phải trải qua một giai đoạn thử thách ngắn rất khốc liệt, trước khi Đấng Christ hiện ra giữa chốn không trung để đem chúng ta ra khỏi thế gian. Khải Huyền 2:10 gọi đó là mười ngày hoạn nạn bởi sự bách hại đức tin do ma quỷ chủ động. Đây sẽ là cuộc thử thách mà ma quỷ sẽ dùng các nhà cầm quyền buộc con dân Chúa phải từ bỏ đức tin nơi Chúa.

Ngoài ra, con dân Chúa khắp nơi vẫn có thể đối diện với những thử thách sau đây một cách cá nhân:

1. Bị bách hại đức tin: Chúng ta có thể bị bách hại đức tin bởi những người trong gia đình: ông bà, cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, và ngay cả con cái. Chúng ta có thể bị bách hại đức tin bởi bạn bè nơi học đường, nơi làm việc, bởi hàng xóm, láng giềng. Chúng ta có thể bị bách hại đức tin bởi nhà cầm quyền, bởi các giáo hội mang danh Chúa. Chúng ta cũng có thể bị bách hại đức tin bởi những anh chị em giả ngay trong Hội Thánh! Khi đối diện với sự bách hại đức tin chúng ta cần:

 • Cảm tạ Chúa và xin Chúa ban sức cho mình vượt qua, mở đường cho mình ra khỏi, ban sự khôn sáng cho mình biết cách đối đáp với những kẻ bách hại mình.

 • Nhẹ nhàng nhưng cương quyết nói lời khẳng định đức tin của mình và xin Chúa thương xót những kẻ bách hại mình.

 • Tránh xa những kẻ bách hại mình, cắt đứt quan hệ gia đình, nếu có.

 • Liên lạc với các anh chị em trong Hội Thánh để được cầu thay và giúp đỡ.

2. Bị thử thách về bệnh tật: Trước hết, chúng ta cần ghi nhớ điều này, sự cầu nguyện xin Chúa chữa lành là điều phải lẽ và Chúa vẫn thường chữa lành các chứng bệnh tật cho chúng ta cách siêu nhiên. Tuy nhiên, thân thể này của chúng ta phải già yếu và chết đi nếu Chúa chưa đến. Bởi vì thân thể này phải chết đi để được phục sinh; còn nếu Chúa đến đang lúc chúng ta còn sống trong thân thể này, thì thân thể của chúng ta sẽ được biến hóa (I Cô-rinh-tô 15:51-52). Nếu chúng ta bị bệnh lâu năm, vẫn cầu nguyện mà không được Chúa chữa lành, thì chúng ta rơi vào trường hợp của Phao-lô, như ông đã tâm sự cùng Hội Thánh tại Cô-rinh-tô:

Vậy nên, để tôi không lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng lớn của những sự tỏ ra ấy, thì đã cho một cái dằm xóc vào thịt tôi, tức là sứ giả của Sa-tan, để vả tôi cho đừng kiêu ngạo. Vì nó mà tôi đã ba lần kêu cầu Chúa cho nó lìa khỏi tôi. Nhưng Ngài phán với tôi: Ân điển của Ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của Ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ vui lòng thà khoe mình trong sự yếu đuối của tôi, để cho sức mạnh của Đấng Christ ngự trên tôi.” (II Cô-rinh-tô 12:7-9).

Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và bằng lòng với ân điển Ngài ban cho chúng ta trong cơn đau ốm, bệnh tật. Sự chúng ta thể hiện đức tin vững vàng của chúng ta trong Chúa, dù Ngài không chữa lành bệnh tật cho chúng ta chính là cơ hội để chúng ta làm sáng danh Ngài. Cũng có thể Chúa dùng sự bệnh tật để đem chúng ta về với Ngài. Chúng ta hãy học theo gương ông Gióp để có thể nói rằng: Mặc dù xảy đến cho tôi điều gì, dù Chúa có giết tôi, tôi cũng vẫn tin cậy nơi Ngài (Gióp 13:13, 15).

3. Bị thử thách về công ăn, việc làm: Là con dân Chúa, chúng ta phải giữ ngày Sa-bát theo điều răn thứ tư. Thực tế, tại Việt Nam, muốn tìm một việc làm được nghỉ trong ngày Thứ Bảy không phải dễ. Nếu chúng ta hết lòng tin cậy Thiên Chúa và chờ đợi Ngài giải cứu thì Ngài sẽ mở đường cho chúng ta sớm có một việc làm không vi phạm ngày Sa-bát. Việc con dân Chúa hiệp nhau mở ra một cơ sở làm ăn để cùng nhau làm việc kiếm sống và giữ ngày Sa-bát là điều đáng làm. Kế tiếp, con dân Chúa nên chọn những ngành nghề tự mình làm chủ thì sẽ dễ dàng trong việc giữ ngày Sa-bát.

4. Bị thử thách vì nợ nần: Có thể trong năm mới này chúng ta sẽ phải đối diện với những sự khó khăn do các chủ nợ gây ra. Có thể chúng ta mang nợ từ trước khi tin Chúa hoặc trước khi thật lòng sống trong Chúa. Có thể chúng ta mang nợ sau khi chúng ta đã thật lòng sống trong Chúa nhưng bị ma quỷ tấn công khiến chúng ta bị thất bại trong việc làm ăn, hoặc tốn kém vì các tai ương hoạn nạn, như trường hợp của ông Gióp. Dù là thiếu nợ trong trường hợp nào, thì chúng ta cũng đừng để cho chủ nợ khống chế cuộc sống của chúng ta. Khi đối diện với nợ nần chúng ta cần:

 • Ăn năn, xưng tội với Chúa, nếu do chúng ta làm theo ý riêng mà mang nợ, vì đó là hậu quả của tội lỗi. Nếu là sự thử thách thì chúng ta cảm tạ ơn Chúa đã ban cho mình cơ hội để được thử nghiệm đức tin.

 • Cảm tạ Chúa và xin Chúa ban sức cho mình vượt qua, mở đường cho mình ra khỏi, ban sự khôn sáng cho mình biết cách đối đáp với những chủ nợ.

 • Nếu ở các nước tây phương có luật khai phá sản dành cho tư nhân thì có thể nộp đơn xin khai phá sản. Nếu ở Việt Nam (chưa có luật khai phá sản dành cho tư nhân) thì chúng ta tổng kết tất cả các món nợ và so sánh với khả năng trả nợ, lập chương trình trả nợ theo khả năng. Bán đi những tài sản có thể bán để có tiền trả nợ. Yêu cầu chủ nợ chấm dứt việc thu tiền lời để mình có thể từ từ trả góp cho đến khi hết nợ. Nếu chủ nợ không đồng ý thì cứ ngưng việc trả nợ cho đến khi chủ nợ chịu nhận lại số tiền cho mượn.

 • Trường hợp trong hiện tại không có đủ khả năng trả nợ thì cứ nói thẳng với các chủ nợ là mình không có khả năng và hứa sẽ tiếp tục trả nợ khi có khả năng. Đừng băn khoăn lo lắng mà cứ vững tin nơi Chúa, yên lặng chờ đợi Chúa. Tuyệt đối không theo ý riêng, tìm cách giải quyết nợ.

 • Sống tiết kiệm để dành tiền trả nợ. Không gây thêm nợ mới.

Điều quan trọng là người thiếu nợ phải thật lòng tin cậy nơi Chúa, sống theo Lời Chúa, siêng năng làm việc kiếm sống. Đến thời điểm, Chúa sẽ mở đường cho ra khỏi sự thiếu nợ [6].

5. Bị cám dỗ về tình cảm: Chúng ta có thể bị cám dỗ yêu một người không tin Chúa hoặc bị cám dỗ vì những người thân yêu mà làm ra những sự phạm tội. Nếu chúng ta yêu một người không tin Chúa thì hãy cầu thay cho người ấy biết hạ mình ăn năn tội và tin nhận Chúa, tích cực giảng Tin Lành cho người ấy. Nếu người ấy cương quyết không tin nhận Chúa thì chúng ta phải chấm dứt sự thông công với người ấy và xin Chúa giúp cho chúng ta sớm quên đi người ấy, cất đi sự đau lòng của chúng ta. Việc hôn nhân là quan trọng vì chúng ta sẽ nên một với chồng hay vợ của mình. Vì thế, là con dân Chúa, chúng ta chỉ có thể kết hiệp làm vợ chồng với người thật sự tin Chúa, vâng giữ các điều răn của Chúa. Nếu đã có vợ hoặc chồng không tin Chúa trước khi chúng ta trở nên con dân chân thật của Chúa thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục sống với người vợ hoặc chồng không tin Chúa, nếu người ấy không bắt bớ đức tin của chúng ta (I Cô-rinh-tô 7:12-16). Nhưng chúng ta cũng có quyền ly dị nếu người vợ hoặc chồng không tin Chúa muốn ly dị, hoặc bắt bớ đức tin của chúng ta, hoặc nghiện ngập, cờ bạc, ngoại tình (II Cô-rinh-tô 6:14-18). Ngoài ra, chúng ta sẽ không vì bất cứ một người thân yêu nào mà vi phạm các điều răn của Chúa. Nếu chúng ta yêu bất cứ ai hơn Chúa thì chúng ta không còn là môn đồ của Chúa (Lu-ca 14:26-27).

6. Bị cám dỗ bởi sự giàu có của thế gian: Lời Chúa dạy chúng ta: được có ăn, có mặc thì phải thỏa lòng (I Ti-mô-thê 6:8); nhưng thế gian có vô số những sự làm cho người ta được vui sướng, thoải mái, với sức cám dỗ mãnh liệt, khiến cho người ta khó mà thỏa lòng dù đã có ăn, có mặc. Ham muốn được vui hưởng những tiện nghi, sang trọng mà thế gian có thể cung cấp, dẫn đến sự tham tiền bạc, vì phải có tiền bạc thì mới có thể cung ứng cho những sự ham muốn ấy. Mà sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Nó khiến cho người ta bị sai lạc, rời khỏi đức tin, tự chuốc lấy cho mình nhiều điều đau đớn (I Ti-mô-thê 6:10). Là con dân Chúa chúng ta phải luôn ghi nhớ mệnh lệnh này của Chúa:

Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu những vật ở thế gian. Nếu ai yêu thế gian, thì tình yêu của Đức Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian: sự tham muốn của xác thịt, sự tham muốn của mắt, và sự kiêu ngạo của đời sống, đều chẳng thuộc về Đức Cha, nhưng thuộc về thế gian. Và, thế gian với sự tham muốn đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.” (I Giăng 2:15-17).

Có như vậy, chúng ta mới không bị rơi vào cạm bẫy của ma quỷ. Nên nhớ, chính ma quỷ đã từng đem những sự vinh quang của toàn thế gian ra mà cám dỗ Đức Chúa Jesus. Chúng ta sử dụng những sự thuộc về thế gian theo sự ban cho của Chúa, nhưng chúng ta không say mê chúng, cũng không lạm dụng chúng:

…và những người dùng thế gian này thì chớ lạm dụng nó; vì hình trạng của thế gian này qua đi.” (I Cô-rinh-tô 7:31).

Mà chúng ta khiến cho tất cả những gì Chúa đặt để vào trong tay chúng ta thành những phương tiện để hầu việc Chúa và cứu giúp người khác.

7. Bị cám dỗ về những chuyện nhãm nhí: II Ti-mô-thê 4:3-4 chép:

Vì sẽ có một thời, khi họ không chịu đựng giáo lý lành; nhưng có lỗ tai ngứa, theo những sự tham muốn của họ mà nhóm hiệp cho mình các giáo sư, xoay lỗ tai của họ khỏi lẽ thật, mà hướng về những chuyện nhãm nhí.”

Chưa bao giờ trong lịch sử loài người, những chuyện nhãm nhí lại nhiều và dễ tiếp cận như trong thời đại của chúng ta, nhờ phương tiện Internet. Danh từ “những chuyện nhãm nhí” trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh có nghĩa là những chuyện không thật. Có nhiều người suốt ngày truy cập Internet, còn gọi là “lướt mạng” để tìm đọc những chuyện nhãm nhí rồi tiếp tay lan truyền những chuyện ấy. Có nhiều chuyện nhãm nhí dựa vào các dữ kiện trong Thánh Kinh. Có nhiều chuyện nhãm nhí nhân danh Chúa, nhất là những chuyện gọi là khải tượng về thiên đàng và hỏa ngục, khải tượng về ngày tận thế. Là con dân Chúa, chúng ta phải đọc Lời Chúa, suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo. Có như vậy, chúng ta mới được thông sáng, nhanh chóng nhận biết những chuyện nhãm nhí và những sự giảng dạy tà giáo (Giô-suê 1:8). Đừng tốn thời gian cho những chuyện nhãm nhí. Đừng tin, đừng tiếp tay loan truyền những chuyện nhãm nhí, vì chúng ta phải chịu trách nhiệm trước Chúa.

8. Bị cám dỗ về những đấu tranh của thế gian: Có nhiều con dân Chúa đã tích cực dự phần trong các cuộc đấu tranh của thế gian, tham dự vào các phong trào, đảng phái, hội đoàn… Chúng ta phải hiểu và nhớ rằng: Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta ra khỏi thế gian và chúng ta không còn thuộc về thế gian. Chúng ta đang ở trong địa vị là con dân của Đức Chúa Trời. Thân thể của chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, là công cụ để làm ra những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta. Chúng ta không thể cùng những người không thuộc về Chúa đi biểu tình, xuống đường cho một cuộc đấu tranh nào đó của thế gian. Vào thời của Đức Chúa Jesus Christ và các sứ đồ, có những phong trào Do-thái chống lại sự bất công của chính quyền La-mã trên dân tộc Do-thái, nhưng Đức Chúa Jesus không hề truyền cho những môn đồ của Ngài tham dự các phong trào ấy. Trái lại, Ngài phán rõ ràng:

…Vương quốc của Ta không thuộc về thế gian nầy. Nếu vương quốc của Ta thuộc về thế gian nầy, thì những thuộc hạ của Ta sẽ chiến đấu để Ta chẳng bị nộp cho dân Do-thái; nhưng hiện nay, vương quốc của Ta không từ nơi đây.” (Giăng 18:36).

Dĩ nhiên, con dân Chúa có thể nói lên những sự sai trái trong xã hội, những sự bất công của chính quyền; con dân Chúa phải biết yêu quê hương, dân tộc của mình. Nhưng con dân Chúa không tham dự các phong trào, đảng phái, hội đoàn của thế gian, không tham dự những cuộc biểu tình, xuống đường.

Nguồn gốc của mọi sự sai trái và bất công là tội lỗi. Con dân Chúa công bố tội lỗi của thế gian kêu gọi thế gian ăn năn qua sự rao giảng Tin Lành là công việc mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi họ. Hãy chuyên tâm cho việc rao giảng Tin Lành, đừng dấn thân vào những sự đấu tranh với những người không tin Chúa, đừng mang ách chung với những kẻ chẳng tin.

9. Bị cám dỗ về tà dâm: Một trong những cám dỗ lớn nhất trong cuộc sống là sự cám dỗ về tà dâm. Tà dâm là bất cứ ý nghĩ, lời nói, việc làm nào liên quan đến sự thỏa mãn tính dục không nằm trong quan hệ vợ chồng. Sự cám dỗ về tà dâm lan tràn khắp nơi qua các phương tiện truyền thông trên Internet. Chúng len lõi vào trong hầu hết các trang web, các tài khoản email. Sức mạnh của sự cám dỗ về tà dâm rất lớn. Những ý tưởng về tà dâm lưu lại rất lâu trong tâm trí của loài người. Cách thức duy nhất để chống lại sự cám dỗ về tà dâm là tránh xa tất cả những hình ảnh và câu chuyện khiêu dâm. Nhân danh Chúa truyền cho sự cám dỗ phải lui ra khỏi tâm trí. Kêu cầu danh Chúa, xin Chúa cứu khi bị cám dỗ.

 • Truyền lệnh: Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, ta truyền cho sự cám dỗ phạm tội tà dâm phải lui ra khỏi tâm trí của ta. A-men!

 • Cầu xin: Kính lạy Đức Chúa Jesus Christ, xin Chúa cứu con ra khỏi sự phạm tội tà dâm. A-men!

Cách thức trên đây cũng được dùng cho bất cứ sự cám dỗ nào. Con dân Chúa cũng cần phải đem tất cả những hình ảnh, tài liệu có tính cách khiêu dâm ra khỏi nhà, kể cả những loại lịch và tranh ảnh có hình nam nữ ăn mặc hở hang.

10. Bị cám dỗ về lòng kiêu ngạo: Lòng kiêu ngạo là thói xấu tự cho mình tài giỏi hoặc có giá trị hơn người khác mà xem thường người khác và muốn người khác phải tung hô mình. Không có gì sai khi chúng ta xác nhận ân tứ hoặc khả năng của mình và đứng ra đảm nhận công việc thích hợp. Nhưng rất là sai khi chúng ta dựa vào đó để xem thường người khác, cho rằng mình cao trọng hơn người khác.

Một trong các hình thức kiêu ngạo thường gặp là lòng tự ái không đúng. Tự ái là tự mình yêu mình. Tự ái không có gì sai nhưng chúng ta không được yêu chính mình hơn người khác mà phải yêu người khác như chính mình hoặc hơn chính mình. Tự ái sai khi chúng ta có lỗi mà không nhận lỗi, không xin lỗi. Tự ái sai khi chúng ta không tiếp nhận lời góp ý hữu ích của người khác. Tự ái sai khi chúng ta giận vì người khác nói đến lỗi của mình hay vì người khác không chìu theo ý của mình. Một hình thức kiêu ngạo khác cũng thường gặp là thích được người khác khen ngợi mình. Khi chúng ta làm ra một điều tốt lành nào, được người khác khen ngợi, chúng ta vui mừng và cảm tạ Chúa, cám ơn người thì không có gì sai. Nhưng nếu mục đích của chúng ta làm việc để được tiếng khen và chúng ta tìm cách để được khen thì đó là sự kiêu ngạo.

Là con dân Chúa, chúng ta hãy gắng sức, hết lòng làm tốt mọi việc như đang làm cho chính Chúa (Cô-lô-se 3:23) với mục đích đem lại ích lợi cho mọi người, gây dựng mọi người, và tôn vinh danh Chúa. Đừng tìm kiếm sự khen ngợi. Khi được khen hãy vui mừng cảm tạ Chúa và cám ơn người khen mình.

Trong năm mới 2017 này, chắc chắn chúng ta sẽ phải đối diện với nhiều cám dỗ, tai ương, hoạn nạn, cảnh khó khăn trong cuộc sống, và sự bị bách hại đức tin. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín sẽ thêm sức cho chúng ta chịu đựng và mở đường cho chúng ta qua khỏi. Đức Chúa Jesus Christ sẽ cùng chịu khổ với chúng ta và bồng ẵm chúng ta (Ê-sai 63:9). Đức Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta sự khôn sáng để biết cách ứng xử trong từng trường hợp, biết phải đối đáp như thế nào. Khi cần, chính Ngài lên tiếng qua chúng ta (Ma-thi-ơ 10:19-20; Lu-ca 12:12). Nếu chúng ta vững tin nơi Thiên Chúa và hết lòng yêu kính Thiên Chúa, sẵn sàng hy sinh mọi sự để giữ lòng trung tín với Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ đắc thắng trong mọi sự.

Chúng tôi xin dùng Lời Chúa trong I Phi-e-rơ 1:3-9 để đúc kết sự suy ngẫm của chúng ta về sự thử thách mà con dân Chúa phải đối diện trong từng khoảnh khắc của cuộc sống:

I Phi-e-rơ 1:3-9

3 Tôn vinh Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Bởi lòng thương xót lớn của Ngài mà Ngài khiến cho chúng ta được tái sinh vào trong sự trông cậy sống, qua sự sống lại từ trong những kẻ chết của Đức Chúa Jesus Christ,

4 vào trong cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, và không suy tàn, được để dành trong các tầng trời cho các anh chị em,

5 là những người bởi đức tin, nhờ năng lực của Thiên Chúa giữ gìn cho sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ cuối cùng!

6 Trong sự đó, các anh chị em vui mừng, dù hiện nay, nếu cần thì các anh chị em phải chịu nhiều sự thử thách khác nhau, khiến cho phải buồn bã ít lâu;

7 để cho sự thử thách đức tin của các anh chị em quý hơn vàng hay hư nát, dù đã bị thử lửa, sinh ra sự khen ngợi, tôn trọng, và vinh quang cho các anh chị em trong sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ.

8 Ngài là Đấng các anh chị em không thấy mà yêu; dù bây giờ các anh chị em không thấy Ngài, nhưng các anh chị em tin Ngài. Các anh chị em vui mừng trong niềm vui đầy sự vinh quang, không thể tả được,

9 nhận lãnh sự cuối cùng của đức tin các anh chị em, là sự cứu rỗi linh hồn mình.

Kính chúc quý ông bà anh chị em trong năm mới 2017 này, dù có phải trải qua nhiều thử thách mới, vẫn sẽ luôn đắc thắng trong danh Đấng Christ. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
28/01/2017

Ghi Chú

[1] http://www.thanhkinhvietngu.net/?p=40

[2] http://www.christianpost.com/news/90000-christians-killed-in-2016-1-every-6-minutes-study-172464/

[3] http://www.christianpost.com/news/over-900000-christians-martyred-for-their-faith-in-last-10-years-report-173045/

[4] http://kytanthe.net/?p=127

[5] http://kytanthe.net/?p=491

[6] http://www.timhieutinlanh.com/su-giup-nhau-ve-tien-bac-cua-con-dan-chua/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible. Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.

 • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

 • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.