402 views

Bài Đọc Trong Tiệc Thánh

Kính thưa Hội Thánh,

Tôi vừa hiệu đính bản “Bài Đọc Trong Tiệc Thánh” cho thật sát với nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh. Từ nay, xin Hội Thánh cùng đọc bản hiệu đính này trong buổi nhóm của chúng ta. Xin Cám ơn Hội Thánh.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy

Tải xuống phiên bản pdf:
https://od.lk/d/MV8xNzUwNDA2OTVf/BaiDocTrongTiecThanh.pdf

Tải xuống phiên bản Open Office:
https://od.lk/d/MV8xNzUwNDA2OTRf/BaiDocTrongTiecThanh.odt

Tải xuống phiên bản Microsoft Word:
https://od.lk/d/MV8xNzUwNDA2OTNf/BaiDocTrongTiecThanh.docx

Bài Đọc Trong Tiệc Thánh
I Cô-rinh-tô 11:23-32

23 Vì tôi có nhận nơi Chúa điều tôi cũng đã trao cho các anh chị em. Ấy là Đức Chúa Jesus, trong đêm Ngài bị nộp, Ngài đã lấy bánh

24 và đã tạ ơn. Ngài đã bẻ ra và phán rằng: Các ngươi hãy nhận! Các ngươi hãy ăn! Đây là thân thể của Ta, vì các ngươi mà vỡ ra. Các ngươi hãy làm điều này để nhớ đến Ta.

25 Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối, Ngài lấy chén và phán: Chén này là sự giao ước mới trong máu Ta; các ngươi hãy làm điều này mỗi khi các ngươi uống, để nhớ đến Ta.

26 Nên mỗi lần các anh chị em ăn bánh này và các anh chị em uống chén này, các anh chị em hãy rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.

27 Vậy, ai ăn bánh này hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân thể và máu của Chúa.

28 Nhưng mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh ấy và uống chén ấy.

29 Vì người nào ăn và uống cách không xứng đáng, không phân biệt thân thể của Chúa, thì người ấy ăn và uống sự hình phạt cho mình.

30 Bởi cớ đó, trong các anh chị em có nhiều kẻ yếu đuối, bệnh tật, và có lắm kẻ ngủ!

31 Nếu chúng ta tự xét mình thì chúng ta không bị phán xét.

32 Nhưng bởi những sự phán xét của Chúa mà chúng ta bị sửa phạt, để chúng ta không bị định tội với thế gian.