1,107 views

Hỏi & Đáp: Sự Cất Lên của Hội Thánh

HỎI:

Chú Tim thân mến, theo như con tìm hiểu trên Internet con thấy nhiều người họ phủ nhận việc hội thánh cất lên trước cơn đại nạn. Họ cho rằng hội thánh chỉ được cất lên sau cơn đại nạn , họ lý luận rằng:” Hội thánh được cất lên trước cơn đại nạn thì antichrist bắt bớ ai nữa”. Chú Tim cho con ý kiến về vấn đề này ạ.

ĐÁP:

Ma quỷ vẫn dùng các giáo hội, giáo phái và những người mạo nhận là con dân Chúa để phủ nhận nhiều lẽ thật của Thánh Kinh. Việc của chúng ta là cẩn thận đọc Lời Chúa để làm theo. Khi con đọc suốt Thánh Kinh từ đầu đến cuối thì con sẽ nhận biết ngay những sự giảng dạy tà giáo.

Sau cơn đại nạn thì Đức Chúa Jesus Christ đã ở trên đất và thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm, thì cần gì phải cất Hội Thánh ra khỏi thế gian? Hơn nữa, Lễ Cưới Chiên Con, tức là sự kết hiệp mầu nhiệm của Đấng Christ và Hội Thánh được diễn ra ở trên trời, trước khi Đấng Christ cùng Hội Thánh giáng lâm trên đất để tiêu diệt thế lực của AntiChrist (Khải Huyền 19).

1. Thánh Kinh đã dùng sự cất lên của Hê-nóc để tiêu biểu cho sự Hội Thánh sẽ được cất lên trước khi sự đoán phạt toàn thế gian xảy ra, ứng với lời hứa của Đức Chúa Jesus Christ trong Khải Huyền 3:10:

“Vì ngươi đã giữ lời của sự nhẫn nại Ta, Ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách là giờ sẽ đến trên mọi người trong thế gian, để thử nghiệm những kẻ ở trên đất.”

Từ sau Cơn Lụt Lớn chỉ có một cơn thử thách sẽ đến trên mọi người trong thế gian là cơn thử thách bảy năm đại nạn của Kỳ Tận Thế. Vì thế, chắc chắn những con dân Chúa trung tín sẽ được Chúa cất ra khỏi thế gian trước kỳ đại nạn.

2. Thánh Kinh đã dùng sự giải cứu gia đình Nô-ê để tiêu biểu cho sự những người tin Chúa trong cơn đại nạn sẽ được cứu qua cơn đại nạn.

Giữa bảy năm đại nạn có thiên sứ bay giữa trời, rao truyền Tin Lành cho muôn dân, muôn nước, muôn tiếng nói (Khải Huyền 14:6).

Trong bảy năm đại nạn vẫn có những người tin Chúa và số người tin Chúa sẽ nhiều vô cùng. Thánh Kinh gọi đó là cơn mưa cuối mùa. Trong số người tin Chúa ấy có những người trong Hội Thánh bị bỏ lại vì không sẵn sàng để ra đi với Chúa trong ngày Chúa đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian.

Con hãy dùng thì giờ đọc Thánh Kinh mỗi ngày cho đến khi đọc xong hết một lượt toàn Thánh Kinh. Con hãy vào kytanthe.net để đọc và nghe các bài giảng về Kỳ Tận Thế và chú giải sách Khải Huyền.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
22/01/2017