995 views

Lời Chứng: Được Chúa Cứu

Nguyễn Xuân bắc

Tải xuống bài viết này tại đây: https://od.lk/fl/MV8xMjY0OTcyMV8

Kính thưa Hội Thánh con xin kể về được Chúa cứu:

Con được sinh ra trong một gia đình Công Giáo. Con đi nhà thờ từ nhỏ đến lớn. Vào khoảng năm 2014, con thấy đi nhà thờ giống như là hình thức, cứ lập đi lập lại, rồi con tự hỏi, thập giá Chúa có còn hay không. Khi con đi làm nghề lái xe thì trong lúc rãnh rỗi, con lên mạng xem đủ thứ hết. Rồi cũng chán. Rồi con nghĩ, mình là người có đạo mà, thì mình tìm Lời Chúa mà nghe. Con tìm và tình cờ nghe các bài giảng của ông Dương Quốc Tùng. Con càng nghe con càng thấy hay, cứ nghe con càng thấy giống những lời trong Thánh Kinh chép. Lúc đó, con đang ngồi trong xe. Con thấy lạ lạ và bước ra khỏi xe, đứng trước đầu xe. Con đang ngẫm nghĩ thì bỗng nhiên con thấy như cái bóng cây thập giá đặt lên vai, như muốn nói, đó thập giá đó, vác đi.

Con hết sức run sợ và hoang mang, không biết điều ấy đến từ Chúa hay đến từ ma quỷ. Con lại nghe bài về hình tượng, con mới sợ quá, và con về, đem tất cả các hình tượng bà Ma-ri, ông Giu -xe (Giô-sép), tượng Chúa, luôn các đồ phong thủy, con cho vào một cái bao, tay phải con cầm cây búa con bắt đầu đập. Khi con đập xuống bể các hình tượng đó thì con thấy có một lớp màng mỏng như tơ được lột ra khỏi trước mặt con. Con đi bỏ hết các tượng đó và hết sức run sợ, không biết Chúa mạc khải cho con điều gì. Rồi con nghe đến bài giữ ngày Sa-bát của Chúa, thì con bắt đầu xin nghĩ làm, vì công việc làm phạm đến ngày Sa-bát của Chúa. Và cũng như Chúa đã sắp đặt trước, thì lúc đó, vợ con sắp sanh bé thứ nhì. Vì vậy con xin nghĩ làm luôn. Con bị gia đình bắt bớ dữ lắm.

Con đi tìm Hội Thánh của Chúa. Con mới chạy sang giáo hội Tin Lành hỏi xem họ có làm lễ ngày Thứ Bảy hay không. Họ không làm lễ ngày Thứ bảy mà làm vào Chủ Nhật. Vậy, con biết đó cũng không phải là Hội Thánh của Chúa. Rồi con lên mạng tìm, thì cảm tạ ơn Chúa đã dẫn con vào trang web của cô chú Tim. Sau này con được Hội Thánh cho biết ông Dương Quốc Tùng thuộc giáo phái Cơ-đốc Phục Lâm, dù họ vâng giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy theo điều răn thứ tư, nhưng họ lại giảng dạy các giáo lý không đúng Thánh Kinh, như là:

1. Cho rằng, mỗi người là một liên kết không thể phân chia bao gồm thể xác, trí tuệ, và tâm thần.

2.Cho rằng, trong những ngày cuối cùng, giữa sự bội đạo lớn, một phần còn sót lại của Hội Thánh được gọi ra khỏi các tổ chức tôn giáo mang danh Chúa, để vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin trong Đấng Christ. Nhiệm vụ của phần còn sót lại là rao truyền sự phán xét sắp đến, công bố sự cứu rỗi trong Đức Chúa Jesus Christ, và loan báo sự tái lâm của Ngài. Nhiệm vụ này được tiêu biểu bởi ba thiên sứ trong Khải Huyền 14 và xảy ra đồng thời với sự phán xét trên thiên đàng, đem đến sự ăn năn và thay đổi trên đất.

3.Cho rằng, Đấng Christ hiện diện trong sự dự Tiệc Thánh để gặp gở và thêm sức cho các tín đồ.

4.Cho rằng, ân tứ nói tiên tri được thể hiện và ban cho bà Ellen White cùng với khoảng 2000 khải tượng và giấc mơ; các tác phẩm của bà có thẩm quyền và là nguồn lẽ thật tiếp tục nuôi dưỡng, dạy dỗ, dẫn dắt, bẻ trách và sửa trị Hội Thánh.

5.Cho rằng, vào năm 1844 Đấng Christ đã từ nơi thánh bước vào nơi chí thánh trên thiên đàng, để hoàn tất công việc chuộc tội cho nhân loại bằng cách dùng huyết Ngài tẩy sạch đền thánh trên trời, và phán xét kẻ sống và kẻ chết. Khi công tác này hoàn thành thì Đấng Christ sẽ tái lâm trên đất. Sự phán xét kẻ sống có nghĩa là phán xét những người đang sống trên đất từ khi Đấng Christ vào nơi chí thánh cho đến khi Ngài tái lâm; còn sự phán xét kẻ chết là phán xét những người tin Chúa đã chết trước thời điểm đó. Theo bà Ellen White thì ngày 22 tháng 10 năm 1844 là ngày Đấng Christ khởi sự thi hành sự phán xét.

6. Cho rằng, người chết thì không còn ý thức gì cả.

7. Cho rằng, Vương Quốc Ngàn Năm Bình An là ở trên trời, còn trái đất lúc đó bị bỏ hoang, không có người ở, chỉ có Sa-tan và các quỷ sứ của nó. Cuối ngàn năm bình an thì thành thánh sẽ từ trời giáng xuống trên đất. Khi đó, những kẻ ác sẽ sống lại, hợp với Sa-tan và các quỷ sứ của nó bao vây thành thánh, nhưng lửa từ Đức Chúa Trời sẽ thiêu hủy họ và thanh tẩy trái đất. Từ đó, vũ trụ sẽ không còn tội nhân và tội lỗi nữa.

8. Dạy rằng, chỉ những ai biểu lộ kết quả xứng đáng của sự ăn năn (Ma-thi-ơ 3:8) và công nhận Giáo Hội Cơ-đốc Phục Lâm là phần sót lại của Hội Thánh thật của Chúa thì mới được làm báp-tem.

9. Dạy rằng, tín đồ không được ăn thịt các loài vật không tinh sạch.

10. Dạy rằng, những ai chỉ thờ phượng Chúa vào Chủ Nhật, không thờ phượng Chúa vào ngày Thứ Bảy, là mang dấu ấn 666 của con thú được mô tả trong Khải Huyền 13.

11. Dạy rằng, chỉ những ai giữ ngày Sa-bát mới nhận được dấu ấn của Đức Chúa Trời và được cứu.

Cảm tạ Chúa đã cứu con. Cảm ơn cô chú Tim. Nhờ đọc bài biện giáo của cô chú trên trang web www.biengiao.timhieutinlanh.com/?p=30 mà con hiểu được Giáo Phái Cơ-đốc Phục Lâm không phải là Hội Thánh Chúa.

Con xin hết.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.


Nguyễn Xuân Bắc
Việt Nam