1,241 views

Hỏi & Đáp: Ma Quỷ Có Thể Nhập vào Thân Thể của Con Dân Chúa Không?

Ma Quỷ Có Thể Nhập vào Thân Thể của Con Dân Chúa Không?

Trước hết, chúng ta cần xác định ý nghĩa của từ ngữ: “Con dân Chúa”.

Con dân Chúa là người:

  • Thật lòng ăn năn tội.
  • Hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.
  • Hết lòng sống theo Lời Chúa là Thánh Kinh.

Thiếu một trong ba điều trên đây thì không phải là con dân Chúa. Xin chú ý đến các trạng từ: thật lòng, hoàn toàn, hết lòng.

(1) Người ta có thể xưng nhận rằng mình “ăn năn tội” nhưng không thật lòng, như những người thường nói lời: “Anh yêu em”, “Em yêu anh”, “Con yêu cha mẹ”, “Con yêu Chúa”… trên môi miệng mà trong lòng thì chỉ yêu chính mình.

(2) Người ta có thể vừa tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ vừa tin vào những việc làm lành như là những công đức giúp mình được Chúa tha tội, như những người theo tôn giáo Công Giáo và phần lớn những người theo tôn giáo Tin Lành. Và như vậy là không hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

(3) Chỉ cần thiếu một trong hai điều trên đây (1) và (2) thì một người không thể hết lòng sống theo Lời Chúa là Thánh Kinh. Và như vậy, người ấy không phải là con dân Chúa, cho dù họ đang sinh hoạt trong Hội Thánh, tự xưng nhận mình là con dân Chúa.

Con dân chân thật của Chúa thì ma quỷ không thể xâm nhập họ vì trong họ có Đức Thánh Linh. Dù con dân chân thật của Chúa vẫn có thể phạm tội vì thiếu hiểu biết, vì sơ ý, thậm chí vì yếu đuối nhất thời… nhưng họ lập tức ăn năn ngay khi được Đức Thánh Linh giúp cho nhận biết hoặc dùng người khác giúp chỉ ra. Điều quan trọng là: Họ không ưa thích tội, họ không có lòng hướng về sự phạm tội, họ không cố ý đặt mình vào hoàn cảnh bị cám dỗ để phạm tội, họ không cứ tái đi tái lại cùng một sự phạm tội (như tội kiêu ngạo và tội tà dâm). Họ ghét tội!

Một con dân chân thật của Chúa vẫn có thể sa ngã. Thiên sứ trưởng Lu-xi-phe và vô số các thiên sứ khác, cũng như A-đam thứ nhất đều là con dân chân thật của Chúa, được Chúa dựng nên một cách trọn vẹn. Vua Đa-vít, Vua Sa-lô-môn được Chúa yêu và là con dân chân thật của Chúa. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là một sứ đồ do chính Đức Chúa Jesus Christ lựa chọn. A-na-nia và Sa-phi-ra là hai trong số những người tin Chúa khi Hội Thánh vừa được thành lập.

Con dân Chúa khi đã sa ngã, phạm tội thì sẽ bị ma quỷ nhập:

Lời Chúa ghi rõ:

“Liền sau miếng bánh, Sa-tan nhập vào trong ông. Rồi Đức Chúa Jesus phán với ông: Sự ngươi làm hãy làm mau đi!” (Giăng 13:27).

“Phi-e-rơ nói: Hỡi A-na-nia! Vì sao Sa-tan đã chiếm trọn lòng ngươi, để ngươi nói dối Đức Thánh Linh mà bớt lại một phần giá ruộng đó?” (Công Vụ Các Sứ Đồ 5:3).

Trong trường hợp của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt thì lúc bấy giờ Hội Thánh chưa được thành lập, Đấng Thần Linh chưa ngự trong thân thể của con dân Chúa, nhưng Giu-đa vẫn được Đức Chúa Jesus ban cho thánh linh để giảng Tin Lành, chữa bệnh, đuổi quỷ. Chúng ta có thể hiểu rằng, ngay khoảnh khắc Giu-đa cứng lòng, chọn tiếp tục phạm tội bằng cách đưa tay nhận miếng bánh từ tay Chúa (thay vì hạ mình ăn năn xưng tội trước Ngài), thì thánh linh của Chúa không còn ở trong ông và ma quỷ có toàn quyền trên ông.

Trong trường hợp của A-na-nia (và cả vợ của ông là Sa-phi-ra) thì lúc bấy giờ Hội Thánh vừa mới được thành lập, Đấng Thần Linh là Thiên Chúa được ban cho Hội Thánh và ngự trong thân thể của mỗi con dân Chúa với danh hiệu Đức Thánh Linh. Có thể, A-na-nia và Sa-phi-ra thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, nên lập tức được tái sinh, được báp-tem vào trong Hội Thánh, được ban cho địa vị con dân của Chúa. Nhưng khi phải làm sự lựa chọn giữa sự hết lòng dâng hiến tài sản để dự phần trong các mục vụ của Hội Thánh, hay chỉ dâng một phần để tỏ ra mình cũng dâng hiến như bao nhiêu người khác và nói dối để che giấu sự không hết lòng của mình, thì A-na-nia và Sa-phi-ra đã đồng mưu nói dối Hội Thánh, cũng là nói dối Chúa (Công Vụ Các Sứ Đồ 5:2). Khi lòng họ đã quyết phạm tội thì họ đã tự bỏ đi địa vị con dân Chúa mà quay về địa vị những kẻ chống nghịch Chúa. Chính lúc ấy, Đức Thánh Linh lìa khỏi họ và ma quỷ toàn quyền nhập vào trong họ.

Ma quỷ là cha của sự nói dối (Giăng 8:44). Vì thế, bất cứ ai quyết định chọn nói dối thì cũng cùng lúc quyết định chọn làm con của ma quỷ và ma quỷ lập tức có toàn quyền trên người ấy.

Ngày nay, không ít những người xưng mình là con dân Chúa nhưng vẫn dối trá mỗi ngày. Điều đó chứng minh, những người ấy chỉ tin Chúa bằng lý trí, họ chưa bao giờ thật lòng ăn năn tội, nên họ chưa bao giờ là con dân chân thật của Chúa, chưa bao giờ có Đức Thánh Linh ngự trong họ. Phao-lô gọi đó là những “anh chị em cùng Cha giả dối” (II Cô-rinh-tô 11:26). Đức Chúa Jesus Christ gọi đó là những sói đội lốt chiên và Ngài chẳng hề biết họ dù họ luôn nhân danh Chúa để nói tiên tri, trừ quỷ, và làm nhiều phép lạ (Ma-thi-ơ 7:15, 22-23).

Xưa nay vẫn có những người tin Chúa theo lý trí, theo cảm xúc, mà không thật lòng ăn năn, không hết lòng sống theo Lời Chúa, vẫn sống theo bản ngã xác thịt tội lỗi. Những người ấy chưa được tái sinh, chưa có Đấng Thần Linh ngự trong thân thể của họ, nên đương nhiên ma quỷ có thể nhập vào họ.

Lại có những người thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và muốn sống theo Lời Chúa, nhưng chỉ chọn làm theo những gì hợp ý mình, còn những gì không hợp ý mình thì không làm theo. Thậm chí, không vứt bỏ những điều thuộc về ma quỷ, mê tín dị đoan, hình tượng bị Chúa cấm làm… hoặc quá lo lắng về đời này, hoặc ngại khó, ngại khổ vì danh Chúa… (Ma-thi-ơ 13) dần dần họ bị sa ngã, sống trong tội, và bị Chúa mửa ra, bị ma quỷ nhập vào.

Cũng có trường hợp là con dân Chúa mà vẫn bị ma quỷ khuấy phá vì không biết dùng danh Chúa để xua đuổi ma quỷ ra khỏi đời sống của mình, nếu trong quá khứ đã từng bị bán cho ma quỷ, đặt mình làm tôi tớ cho ma quỷ như làm thầy bùa, thầy pháp, đồng bóng…  Chúng tôi đã gặp trường hợp một người tin Chúa mà cứ bị ma quỷ hiện hình hù nhát mỗi đêm (kể từ khi tin Chúa) suốt 17 năm. Vì lúc người ấy còn bé đã bị mẹ bán cho ma quỷ, cho đeo bùa, ngậm bùa, uống bùa. Sau khi người ấy được chúng tôi hướng dẫn cho ăn năn xưng tội với Chúa và nhân danh Chúa đuổi quỷ thì không còn bị ma quỷ khuấy phá nữa.

Nhưng nếu là con dân chân thật của Chúa mà lỡ phạm tội nói dối vì thiếu hiểu biết, vì vô ý, hoặc vì yếu đuối nhất thời thì sao? Trong trường hợp thiếu hiểu biết hoặc vô ý thì Đức Thánh Linh sẽ cáo trách ngay trong thần trí, hoặc dùng người khác để chỉ ra. Người ấy chỉ cần lập tức ăn năn. Trong trường hợp yếu đuối nhất thời, như vì sợ bị bách hại mà nói dối, thì đã tự mình nhận biết ngay. Người ấy cũng cần lập tức ăn năn. Nếu đã nhận biết mình phạm tội, cho dù bất cứ là tội gì, từ một lời nói dối đến một ý tưởng tà dâm, mà không lập tức ăn năn xưng tội trước Chúa thì sẽ đến một lúc Chúa sẽ mửa người có tội ra. Khi đó, Đức Thánh Linh không còn ngự trong người ấy và ma quỷ có toàn quyền trên người ấy.

Chúng ta là loài người, không nhìn thấy được trong lòng nhau. Chúng ta tiếp nhận nhau là anh chị em cùng đức tin khi một người công khai tuyên xưng rằng họ thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và hết lòng sống theo Lời Chúa. Nhưng Chúa là Đấng thấy rõ trong lòng mọi người. Nếu có ai không chân thật, giả hình, thì khi đến thời điểm của Ngài, Chúa sẽ chỉ ra và Hội Thánh sẽ dứt thông công người ấy. Trong khi Chúa thương xót, chờ đợi những người như vậy ăn năn, thì Đức Thánh Linh không hiện diện trong những người ấy. Chính vì vậy mà chúng ta cảm nhận rất rõ ràng là tuy cùng chung sinh hoạt trong Hội Thánh nhưng chúng ta không có sự hiệp một với những người ấy, và họ cũng cảm nhận rõ ràng là họ không có sự hiệp một với chúng ta. Đáng thuơng cho họ là họ vẫn nghĩ họ là con dân của Chúa! Đối với những người như vậy, cái dấu hiệu rõ ràng nhất để chính họ tự nhận biết họ chưa phải là con dân Chúa là: Họ vẫn dối trá và ghét anh chị em trong Hội Thánh (ai ghét anh chị em mình thì người ấy là kẻ giết người – I Giăng 3:15), đó là bản tính của ma quỷ. Và họ vẫn phạm tà dâm thuộc thể, vì tà dâm thuộc linh dẫn đến tà dâm thuộc thể. Tà dâm thuộc linh là xem bất cứ ai hay điều gì hơn Thiên Chúa, phạm điều răn thứ nhất. Khi một người phạm điều răn thứ nhất thì Thiên Chúa bỏ mặc họ và ma quỷ lập tức xúi giục họ phạm tà dâm thuộc thể để làm nhục thân thể của họ, là thân thể đáng ra phải là đền thờ của Thiên Chúa (Rô-ma 1:26).

Một người đã được tái sinh có thể bị sa ngã và hư mất hay không? Lời Chúa kêu gọi ai là hãy trung tín cho đến chết để được ban mão sự sống (tức là đặc quyền được sống đời đời trong Vương Quốc Trời)? Không phải là kêu gọi những người đã được tái sinh, được gọi là Hội Thánh của Ngài hay sao? Nếu một người không trung tín cho đến chết thì điều gì sẽ xảy ra? Lời Chúa cảnh cáo ai coi chừng kẻo trật phần ân điển? Không phải cảnh cáo những người đã được tái sinh hay sao? Trật phần ân điển là gì, nếu không phải là không được ở trong ân điển cứu rỗi của Đấng Christ? Lời Chúa cảnh cáo Ngài sẽ mửa ai ra nếu người ấy vẫn không hết lòng sống theo Lời Chúa? Không phải cảnh cáo những người đã ở trong sự cứu rỗi, đã là con dân chân thật của Chúa, được gọi là Hội Thánh hay sao? Phao-lô e rằng có thể sau khi ông giảng dạy nhiều người nhưng ông sẽ bị bỏ, nếu ông không nghiêm khắc với thân thể xác thịt của ông (I Cô-rinh-tô 9:27). Không phải khi ông viết lời ấy ông đã được tái sinh, được ở trong sự cứu rỗi, và đang là một sứ đồ đầy dẫy thánh linh hay sao?

Giáo lý dạy rằng: Tin Chúa một lần được cứu vĩnh viễn, hàm ý người đã được cứu nhờ tin Chúa thì sẽ không bao giờ bị hư mất nữa, là một tà giáo được Sa-tan dùng để lừa gạt hàng tỷ người mang danh là con dân Chúa trong các giáo hội.

Mong rằng những lời giãi bày trên đây giúp ích được cho nhiều con dân Chúa.

Nguyện mọi vinh quang đời đời thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
25/02/2018